Gå direkt till Nyheten (Klart för EU:s nya jordbrukspolitik)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 26 september 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Klart för EU:s nya jordbrukspolitik

Publicerad Tuesday, 23 November 2021, 17:45 av Redaktionen

På tisdagen gav ledamöterna grönt ljus åt EU:s nya jordbrukspolitik. I och med reformen ska den bli grönare, rättvisare, flexiblare och öppnare.

  • Den nya politiken som ska stärka den biologiska mångfalden har anpassats till EU:s lagar och åtaganden på miljö- och klimatområdet
  • 10 % av direktstödet ska gå till små och medelstora jordbruk
  • En permanent krisreserv ska kunna sättas in vid pris- och marknadsinstabilitet
  • De som bryter mot arbetsrättsliga regler ska kunna bötfällas

Under förhandlingarna om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken insisterade Europaparlamentet på att det för genomförandet är avgörande att stärka den biologiska mångfalden och anpassa jordbrukspolitiken till EU:s lagar och åtaganden på miljö- och klimatområdet. Det nya lagstiftningspaketet ska träda i kraft 2023. Kommissionen ska bedöma om de nationella strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken motsvarar åtagandena, samtidigt som jordbrukarna måste följa en bestämd klimat- och miljöpraxis. Medlemsländerna måste se till att minst 35 % av budgeten för landsbygdsutveckling och minst 25 % av direktstödet går till miljö- och klimatåtgärder.

Mer stöd till små jordbruk och unga lantbrukare

Parlamentet har sett till att minst 10 % av direktstödet går till små och medelstora jordbruk och minst 3 % av den gemensamma jordbrukspolitikens budget går till unga lantbrukare. Ledamöterna insisterade också på införandet av en permanent krisreserv med en årsbudget på 450 miljoner euro (i löpande priser), som ska skydda jordbrukarna mot pris- och marknadsinstabilitet.

Större insyn och bättre efterlevnad av arbetsrätten

Eftersom Europaparlamentet stod på sig i förhandlingarna kommer EU:s arbetsrättsliga regler i jordbrukssektorn nu att övervakas bättre. Eventuella överträdelser kommer att kunna bestraffas tack vare samarbetet mellan nationella yrkesinspektörer och de organ som betalar ut EU:s jordbruksstöd.

Informationen om slutmottagarna av EU-stöd kommer att bli mer insynsvänlig tack vare ett datautvinningsverktyg på EU-nivå, som medlemsländerna får tillgång till. Det hjälper till att bedöma risker för bedrägeri genom att samköra uppgifter från offentliga databaser.

Förordningen om strategiska planer antogs med 452 röster för, 178 röster emot och 57 nedlagda röster, den övergripande förordningen med 485 röster för, 142 röster emot och 61 nedlagda röster och förordningen om en samlad marknadsordning.

De nuvarande reglerna för den gemensamma jordbrukspolitiken slutade att gälla den 31 december 2020 och ersattes med övergångsregler fram till slutet av 2022. Så snart de nya reglerna har godkänts av rådet börjar de gälla från den 1 januari 2023.

– – – –
Pressmeddelande från EU.