Gå direkt till Nyheten (Svensk Vindenergi: Det finns få motsättningar mellan vindkraft och försvarskraft)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 28 november 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Svensk Vindenergi: Det finns få motsättningar mellan vindkraft och försvarskraft

Publicerad måndag, 22 november 2021, 16:39 av Insändare

Det finns få verkliga motsättningar mellan vind- och försvarskraft.
Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi, med anledning av en tidigare artikel från Försvarsmakten.

_________
Klicka till Försvarsmaktens tidigare publicerade artikel.
Försvaret godkänner 8 av 10 vindkraftverk.
_________

I ett debattinlägg skriver Mats Ström, kommunikationsdirektör på Försvarsmakten, att myndigheten säger ja till åtta av tio vindkraftverk. Det låter hoppfullt, men påståendet behöver nyanseras.

Enligt Energimyndighetens sammanställning, som det hänvisas till i debattinlägget, är Försvarsmaktens intressen den tredje största anledningen till avslag. Försvarsmakten stod för 7 procent av avslagen för tillståndsansökningar och 39 procent av avslagen för vindkraftverk under perioden 2014-2019. Eftersom ansökningarna innehåller olika många vindkraftverk blir det missvisande att endast tala om antal ansökningar.

Därtill hindrar Försvarsmaktens stora restriktionsområden ny vindkraft utan att det syns i statistiken. Vindkraftsprojektörerna har lärt sig att undvika riksintresseområdena eftersom det är svårt, gränsande till omöjligt, att få igenom tillstånd i sådana områden.

Försvarsmaktens vindkraftsrestriktioner täcker en mycket stor del av Sverige. Det handlar dels om riksintresseområden (stoppområden, MSA-ytor, skjutfält, väderradar), dels om ”områden av betydelse” (lågflygningsområden). Bara lågflygningsområdena täcker 16 procent av Sveriges yta. Försvarsmakten har nyligen uttryckt att man ska tydliggöra var i lågflygningsområdena vindkraft kan vara förenligt med försvarsintresset. Det är bra och ett konstruktivt steg mot samexistens.

I rapporten Energisystem för robust energiförsörjning skriver Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, att dagens centraliserade och importberoende energisystem är sårbart vid incidenter och att en decentraliserad inhemsk produktion ger större motståndskraft. Det ligger i linje med totalförsvarsbeslut 2021-2025, som anger att omställningen till förnybar el ger fördelar ur ett totalförsvarsperspektiv och att samhällsplaneringen ska beakta behovet av nya anläggningar och ny infrastruktur.

Vindkraftbranschen är redo att föra dialog och samverka. Vår utgångspunkt är att det finns få verkliga motsättningar mellan vind- och försvarskraft. Dessutom är den förnybara omställningen nödvändig och önskvärd ur både klimat- och konkurrenskraftsperspektiv. Vi ser fram emot att samarbeta med Försvarsmakten för att möjliggöra att ökad produktion från vindkraft. Tillsammans kan vi säkra klimatomställningen, industrins konkurrenskraft och främja försvarets intressen.

Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi

guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
0
Lämna gärna en kommentar!x