Gå direkt till Nyheten (Riksdagens finansutskott tog stor del av oppositionens statsbudget)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 september 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Riksdagens finansutskott tog stor del av oppositionens statsbudget

Publicerad Monday, 22 November 2021, 16:55 av Redaktionen

Finansutskottet säger ja till förslag från M, SD och KD om utgiftsramarna och inkomsterna i statens budget 2022.
Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslagen till utgiftsramar och inkomstberäkningar i statens budget för 2022 enligt ett gemensamt förslag från M, SD och KD. Utskottet föreslår även att riksdagen säger ja till flera lagändringar. Övriga riksdagspartier har invändningar mot detta i flera reservationer.

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna i finansutskottet har under behandlingen av regeringens budgetproposition justerat sina olika förslag, jämfört med sina motioner, till ett gemensamt förslag om ramarna för statens budget för 2022. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till det förslaget.

Inriktningen på den ekonomiska politiken ska vara att bygga ett samhälle som tar till vara varje människas förmåga, där alla får förutsättningar att växa samtidigt som trygghet och sammanhållning skapas. Genom reformer ska tryggheten öka, fler komma i arbete och välfärden stärkas.

Utgifterna i statens budget för 2022 uppgår enligt utskottets förslag till 1137 miljarder kronor. Det är cirka 1,1 miljarder konor mindre än i regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022. Inkomsterna i statens budget beräknas uppgå till 1189 miljarder kronor 2022. Det är cirka 1,5 miljarder kronor mindre än i regeringens förslag. Statens lånebehov ökar med ungefär 0,4 miljarder kronor jämfört med regeringens beräkning i budgetpropositionen.

Finansutskottet föreslår att nivån på taket för statens utgifter för år 2024 fastställs till 1595 miljarder kronor. Det är i enlighet med regeringens förslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Det första beslutet om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om hur pengarna ska fördelas inom de 27 olika utgiftsområdena i budgeten.

Utskottet föreslår ja till flera lagändringar
Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till följande förslag:

• Grundavdraget höjs för personer över 65 år.
• Jobbskatteavdraget höjs för låg- och medelinkomsttagare.
• Avdragsrätten för gåvor utökas.
• Reglerna för tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort förenklas.
• Reklamskatten avskaffas.
• Beskattningen av personaloptioner blir förmånligare i vissa fall.
• Skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning förstärks.
• En cykelförmån införs.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2022.

Finansutskottet föreslår också att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den ska återkomma med ett förslag om att sänka skatten på bensin och diesel så att priset vid tankning sänks med 50 öre per liter från och med den 1 maj 2022.

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har invändningar mot delar av finansutskottets förslag i sammanlagt åtta reservationer.

S och MP anser att riksdagen ska besluta om ramarna för statens budget och riktlinjerna för den ekonomiska politiken 2022 i enlighet med regeringens budgetproposition.

C, V och L anser att riksdagen ska besluta om ramarna för statens budget och riktlinjerna för den ekonomiska politiken 2022 i enlighet med de olika förslag som partierna lagt fram i sina respektive motioner.

I ärendet har finansutskottet behandlat sex propositioner från regeringen samt åtta följdmotioner och ett 60-tal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021.

Utskottets förslag innebär att riksdagen föreslås säga ja till delar av regeringens förslag i budgetpropositionen och ja till delar av två andra propositioner. Utskottet säger också ja till tre ytterligare propositioner. Utskottet säger vidare ja till delar av flera motioner från ledamöterna samt nej till ett större antal övriga motioner.

Utskottet föreslår att ärendet avgörs trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas, som är det vanliga.

Planerad dag för debatt och beslut är onsdagen den 24 november. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.