Gå direkt till Nyheten (Inriktningsbeslut i kväll: Så ska Lidköping styras)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 09 december 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Inriktningsbeslut i kväll: Så ska Lidköping styras

Publicerad måndag, 22 november 2021, 21:04 av Björn Smitterberg

I kväll kom det sedan en tid kända förslagen till omorganisation av nämnder, styrelse och politisk organisation upp till kommunfullmäktige. Det var ett inriktningsbeslut som togs, slutligt beslut ska komma om ett halvår.
Men förslaget fick också kritik.

– Det finns risk för försämrad demokrati, sa Liberalen Henrik Gallus. Ny organisation kan innebära att det blir färre politiker, och det kan bli svårt för partier att fånga intresse för politik.

Henrik Gallus ville att nämnderna skall ha 11 ledamöter – som de flesta hittills.
– Hur ska arbetet bli för fritidspolitikerna? Har någon tänkt på det?

Henrik Gallus ville ha fortsatt utredning av bl a politikernas situation innan man tar ett beslut nu – även om det är ett inriktningsbeslut. Han hade alltså flera frågor han vill veta mer om innan han tar ställning.

Claes-Göran Borg (V) framförde tilläggsyrkande att Samhällsbyggnadsnämnden ska finnas kvar och ha det långsiktiga ansvaret för planering, något som i ursprungsförslaget skulle hamna vid kommunstyrelsen. Han hade flera förslag om hur fritidspolitiker ska kunna arbeta i en ny organisation.
– Men jag tycker sådana här översyner är viktiga.

Tommy Larsson talade för Kristdemokraterna och hade yrkande som liknade såväl Liberalernas som Vänsterpartisterna.
– den politiska organisationen måste följa de sektorer för verksamhet som skapas för tjänstemännen.
När det gäller det politiska arbetet är Tommy Larsson rädd för att kommunstyrelsens ledamöter får för mycket att hantera om Samhällsbyggnadsnämnden tas bort och alla dess frågor hamnar i kommunstyrelsens utskott. Han yrkade återremiss.

Flera uttalade sig positivt om delningen av kultur- och fritidsnämnden.

Moderaten Rasmus Möller uttryckte stöd för förslaget.
– Det är inte perfekt för någon, men något vi alla kan leva med.

– Kommer vi att kunna ha familj, arbete och politiska uppdrag? Eller ska man vara pensionär?
Det frågorna ställdes av socialdemokraten Mario Melani. Bättre arvoden föreslås kanske, men det ger inte mer tid.
– Jag tycker vi ska ha det väl beskrivet hur det påverkar politikerna.

Thomas Persson talade för Sverigedemokraterna som anser att det saknas mycket – man vill ha beslut som inte är kompletta.
– Jag tror att kommunen blir mer tjänstemannastyrd. Vi stöder återremiss.

Det blev en lång debatt med yrkanden för liggande förslag, tillägg och återremisser. Det gick till omröstning och voteringar. Förslagen till återremiss föll, organisationsförslaget antogs. Nästa fråga gällde huruvida Samhällsbyggnadsnämnden ska finnas kvar. Även det blev votering.

Det hela slutade med att det från början lagda förslaget gick igenom i sin helhet. Förslaget att behålla Samhällsbyggnadsnämnden föll.

– – – –
Förslaget har redogjorts tidigare i Lidköpingsnytt – klicka. Det har ändrats sedan dess med att kultur- och fritidsnämnden delas.