Gå direkt till Nyheten (Hundratals företagare på fest
Här är alla som belönades)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 08 augusti 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Hundratals företagare på fest
Här är alla som belönades

Publicerad lördag, 20 november 2021, 06:42 av Redaktionen

Cirka 120 personer var anmälda till den företagsfest som på fredagskvällen arrangerades av NiL – Näringsliv i Lidköping.
En stor mängd belöningar delades ut.

Här är de som varit mest framgångsrika utifrån olika synpunkter

Vinnare av priser på årets Näringslivsfest i Lidköping!

Årets nyföretagare 2021
AKIRO Management

Inom ett viktigt område delar hon frikostigt med sig av sin stora kunskap och har nått expertstatus
inom sitt område. Med mottot att göra offentlig upphandling begripligt, användbart och roligt hjälper
hon framgångsrikt företag att vinna fler affärer med offentlig sektor. Till Årets Nyföretagare i
Lidköping 2021 utses Maria Karlsson, Akiro Management AB.
Priset delades ut av Kerstin Wångstedt – Nyföretagarcentrum

Årets landsbygdsföretagare
Högs Lantbruk

Högs lantbruk är en anrik gård på Kålland som drivs av Bengt och Mariana Carlsson Wester och
Göran Carlsson. Gården har brukats av släkten Carlsson ända sedan 1700 talet. På gården drivs det
ekologisk spannmåls- och mjölkproduktion, de pressar även egen rapsolja.
Årets pristagare är mycket bra förebilder för den gröna näringen. Högs lantbruk har vågat satsa på sina
idéer och med modern ladugård, rapsoljepress och ny spannmålstork lyckas man förädla det mesta
man producerar. Det restaurerar och håller gamla naturbetesmarker öppna och har ett fantastiskt
kretsloppstänk där man är självförsörjande på foder och värmer spannmålstorken med biobränsle.
Pristagarna är även mycket aktiva i lokala föreningar och är således mycket bra ambassadörer för hela
landsbygden.
Priset delas ut av Josefina Guttman – LRF

Årets tillväxtbolag
Projektlaget Bygg i Lidköping AB

Årets pristagare har en målmedvetenhet om att alla intressenter jobbar som ett lag från idé till
färdigställda projekt. Med detta som grund har bolaget vuxit rejält de senaste åren. Detta
uppmärksammade vi på Almi redan 2020. Därför är det extra roligt att nu live kunna
överlämna Årets tillväxtpris 2021 till Gunnar Lundström med personal på företaget
Projektlaget Bygg i Lidköping AB.
Priser delas ut av Marcus Claesson – Almi

Årets goda exempel
Agape Second Hand

En arbetsgivare som är välkomnande, som agerar fördomsfritt, är accepterande och förstående!
Arbetsgivaren ser och uppmärksammar individen, har ett fantastiskt bemötande, är ickevärderande och
ger ett mycket gott stöd till individen på sin väg mot den reguljära arbetsmarknaden.
Arbetsgivaren är mycket lätt att samarbeta med och medverkar verkligen till att fler individer får ett
arbetslivsinträde!
Utmärkelsen ”det goda exemplet” går därför i år till Agape Second hand
Priset delas ut av Christel Martinsson – Samordningsförbundet Skaraborg

Årets unga företagare
Läckö Kött

Årets unga företagare har med brinnande intresse från tidiga år haft en vision att lokalt kunna
producera, kontrollera samt effektivisera hela kedjan med ekologiskt kravmärkt kött.
Årets unga företagare har idag hela steget från lantbruk, boskapsskötsel, styckningsanläggning och
butik och är en lokal leverantör till både konsument och kommun.
Årets unga företagare är nytänkande inom lantbruk och är ett bevis att det går att kombinera kvalitet,
effektivitet med hållbarhet genom att ha kontroll på hela processen från ”jord till bord”
Prisen delas ut av Johan Norrbin & Merlina Käll – Företagarna Lidköping

Årets företagare
Akustikverkstan

Årets företagare har vuxit till att vara branschledande i Sverige med mål att fortsätta att växa inom alla
sina segment med Lidköping som ett akustiskt nav.
Årets företagare har byggt upp ett lönsamt företag och har de senaste fem åren vuxit från sju anställda
till idag över 45 anställda och är en trygg arbetsgivare som ger sysselsättning åt fler och fler.”
Prisen delas ut av Johan Norrbin & Merlina Käll – Företagarna Lidköping

Årets hållbarhetspris
Erik Thun AB

I en bransch som har stor miljöpåverkan har årets vinnare under många år gått i bräschen för
energieffektiva transporter och klimatsmarta fartyg. Hållbarhetsfrågan är alltid högst på agendan för
detta internationella företag som vill vara ledande i sin strävan att minska klimatavtrycket. – Vi tror att
miljöpåverkan är nyckeln till framgång säger ägaren som förfogar över 50 fartyg och 600 anställda i
världen. Huvudkontoret finns dock kvar där allting började, Lidköping är vårt hem säger årets vinnare
som är Erik Thun AB.
Priset delas ut av kommunens hållbarhetsutskott – Lidköpings kommun

Årets handlare 2021
Axel Ericssons bokhandel

Carolin driver sin verksamhet med fantastisk service, god kunskap och kreativitet. Ett brett sortiment
som står emot dagens e-handel. Är aktiv på sociala kanaler. När det är evenemang i Lidköping deltar
alltid Carolin med stort engagemang.
Priset delas ut av Eva-Karin Djupström Kvist – Lidköpings handelsråd

Årets Entreprenör 2021
Bejrö Fisk och Skaldjur i Lidköping AB

För att med kunden i fokus omdanat butiksförsäljningen, med bibehållen hög kvalité på produkterna
utvecklat nya koncept och genom ambitiöst och hårt arbete fångat Lidköpingsborna i nätet.
Priset delas ut av Carl-Fredrik Svederberg – NiL