Gå direkt till Nyheten (Moderater begär revisorsgranskning av fastighetsaffär)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 08 augusti 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Moderater begär revisorsgranskning av fastighetsaffär

Publicerad fredag, 12 november 2021, 16:05 av Redaktionen

En affär med inköp av en fastighet till AB Bostäder kommer av Moderater i styrelsen för företaget att begära revisionsgranskning.

Moderaterna skriver:

För ganska exakt ett år sedan förvärvade kommunala bostadsbolaget AB Bostäder, med enig styrelse, Haraldsgården utanför Lidköping. På dagens styrelsemöte med AB Bostäder hände dock något vi ställer oss väldigt frågande till. Köpekontraktet för affären har nu makulerats och ett nytt köpeavtal har skrivits, utan styrelsebeslut eller vidare information i förväg.

Fastigheten skall nu styckas av och bli två separata fastigheter där bostadsdelen förvärvas av bostadsbolaget och åkermarken har förvärvas av bolagets VD. Anledningen till detta är att man ej innehar tillstånd för förvärv av lantbruksfastighet i bostadsbolaget, och därför ej kan få lagfart. Däremot får en privatperson göra en sådan affär utan tidigare nämnt tillstånd.

Med tydlighet vill vi markera att vi inte står bakom denna lösning som ordförande och VD förhandlat fram. VD köper marken för en krona med ett arrendeavtal gentemot AB Bostäder, ett avtal styrelsen inte fått del av eller getts tillfälle att besluta om.

Vi har förståelse för att VD med ledning aktivt arbetat för att lösa situationen och att det inte finns personlig vinning i detta, men lösningen är inte bara anmärkningsvärd utan också djupt olycklig då den kan påverka förtroendet för det kommunala bostadsbolaget. Det är också mycket besvärande att detta hanterats utanför styrelsens vetskap, kunskap och beslutsmandat.

Vi ställer oss mycket frågande till ordförandes insats som på egen hand, utan att kalla till styrelsemöte, tecknat dessa nya avtal.

Som företrädare i det helägda kommunala bostadsbolagets styrelse vill vi vara tydliga med att vi har bolagets bästa för ögonen, men även kommunens. Vi kan inte ställa oss bakom denna hantering och kommer därför att göra en anmälan till kommunens revisorer och begära att de granskar ärendet. Ärenden inom kommunen ska hanteras på ett korrekt, öppet och transparent sätt och vi måste försäkra oss om att inget i dessa avtal strider mot gällande lagar, policys eller kommunala riktlinjer.

Johan Calmestrand, vice ordförande, och Annika Håkanson, ersättare i styrelsen för AB Bostäder

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Anders
Gäst
Anders
12 november, 2021 07:13

Då ska ju inte ABBOSTÄDER ha den fastigheten över huvud taget.