Gå direkt till Nyheten (Förslag: Rörstrands Café ska särredovisas  )

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 16 januari 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Förslag: Rörstrands Café ska särredovisas  

Publicerad torsdag, 04 november 2021, 13:29 av Björn Smitterberg

Lidköpings kommunledning kan komma att begära att det café som Rörstrands Museum drivar ska särredovisas för att det ska framgå att caférörelsen inte får pengar som kommunen anslagit till museets drift.

I år är situationen lite speciell på grund av ombyggnad. Kommunen bidrar med cirka 3,5 miljoner och Iittala med drygt 0,8 miljoner. Det är lite mer än det årliga bidraget brukar vara.

Caféet öppnades vid midsommar och drevs till slutet av augusti då det fick stängas på grund av ett fel i golvkonstruktionen – det åtgärdas numen varken museum eller café kan öppnas förrän till påsk.

Under de månader caféet var öppet gick det med förlust.

På initiativ av Liberalen Pär Johnson har situationen med eventuella konkurrensfördelar undersökts. Kommunens ledningskontor föreslår nu att politikerna ska besluta att det i ett avtal med Rörstrands Museum skrivs in att det kommunala bidraget inte på något sätt får användas till drift av caféet. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar upp frågan på onsdag.

För att få ett sådant avtal kan inte caféet redovisas som en del av museiverksamheten. Caféet måste redovisas för sig.

Frågan har varit aktuell ett par år, sedan det drivs annan café- och restaurangrörelse i Rörstrands Center.