Gå direkt till Nyheten (Negativt om (SD)-förslag om Mellbyskola)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Negativt om (SD)-förslag om Mellbyskola

Publicerad tisdag, 02 november 2021, 11:51 av Björn Smitterberg

Sverigedemokraterna har föreslagit att en ny förskola och grundskola för låg- och mellanstadierna skapas i Mellby, för att på sikt avlasta Råda skola. Förslaget bygger på att nya bostadsområden till kommer i området.

Tjänstemännen vid förvaltningen Barn & Skola har tittat på förslaget och anser att motionen från Sverigedemokraterna ska avslås.

Anledning till avslaget föreslås vara att behoven i Mellbyområdet med Gillstad och Lovene inte har tillräckligt med barn för att en ny skola typ Sjölundaskolan inte blir ekonomiskt försvarbar. I dag finns 56 barn från området inskrivna i förskola och 94 elever i låg- och mellanstadierna. Det skulle behövas cirka 300 barn för att motivera en ny skola, enligt tjänstemannayttrandet.

Enligt långtidsplaner kan två nya stora bostadsområden tillkomma i Råda Prästgård och Tomtehagen med sammanlagt cirka 1.000 bostäder. I dessa planer finns med såväl förskola som låg- och mellanstadieskola som avlastar Råda skola när det behövs. Idag har Råda skola inte nått maxtaket.

Nu  går frågan till  Barn- och  skolnämnden, samt därefter till kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige.

– – – –
Bilden: Animation av Sjölundaskolan