Gå direkt till Nyheten (Lidköpings stadskärna har klarat pandemin
Modebutiker och hotell största förlorare)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 16 januari 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Lidköpings stadskärna har klarat pandemin
Modebutiker och hotell största förlorare

Publicerad tisdag, 02 november 2021, 12:20 av Redaktionen

Under pandemiåret 2020 minskade Lidköpings stadskärna sin totala omsättning med 9,6 procent. Det största tappet står modehandeln och hotellnäringen för, medan försäljningen av dagligvaror ökade under 2020. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Dagligvaruhandeln i Lidköpings stadskärna ökade under 2020 med 15,3 procent. Det är en starkare utveckling än jämförbara städer som i snitt ökade försäljningen av dagligvaror med 5,6 procent.

De branscher som tappat mest var beklädnadsbranschen 33,2 procent samt hotellbranschen 38,7 procent.
Hem och fritid tappade 9,2 procent och den kommersiella servicen (frisörer, gym, skönhetssalonger) 20,3 procent.
Restaurangnäringen klarade sig bättre än jämförbara städer och minskade med 3,4 procent, jämfört med 15,2 procent.

– Coronapandemin har påverkat omsättningen i våra stadskärnor. Vi har blivit uppmanade om att begränsa våra besök i stadskärnan och givetvis har det lett till konsekvenser. Nu har människorna kommit tillbaka och stadskärnan som mötesplats blir ännu viktigare. Vi ser en efterfrågan på ytor där vi kan mötas. Lidköping har en stor potential till att utvecklas till något unikt med sitt vatten, säger Alma Ohlin, ansvarig för näringspolitiken för Fastighetsägarna i Skaraborg.

Stadskärnan står för 23 procent av kommunens totala detaljhandelsomsättning, vilket är något större andel än jämförbara städer.
Lidköping hade också ett positivt försäljningsindex för hela kommunen, vilket innebär att kommunen attraherade besökare och kunder från andra områden.

Ett gott arbete har påbörjats i Lidköping för att utveckla stadskärnan, genom bland annat en nystartad etableringsgrupp, där kommun och fastighetsägare är representerade.

Det är viktigt att Lidköpingsborna värnar om sin stadskärna och väljer att göra sina inköp här. Genom en god samverkan mellan fastighetsägare, kommun, krögare, handlare, politiker och övriga så kan vi tillsammans göra stadskärnan till en mer attraktiv plats att leva, bo och verka i. säger Alma Ohlin.

Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges 107 stadskärnor. Cityindex är ett samarbete mellan Fastighetsägarna Och HUI.

5 trender Fastighetsägarna spår i framtidens stadskärnor

1. Den hållbara staden
En byggnad behöver inte bara ha en funktion. Vi kommer att se hur platser och byggnader samnyttjas och används under en längre period över dygnet, veckan etc.

2. En mindre ensam stad
Stadskärnan bär en viktig funktion som mötesplats. Vi vill ha tillgängliga städer för alla åldrar med t ex väderskyddade sittplatser, grönytor och aktiviteter som skapar generationsöverskridande stadsrum.

3. Levande gröna ytor
Pandemin har fått många att återupptäcka naturen och umgås i stadens parker och grönytor. Stråken till dessa platser behöver aktiveras och utrymmena mellan husen i stadskärnan kan kompletteras med grönska.

4. Framtidens urbana kontor
Utbudet i närområdet är en viktig del i vad som gör kontoren attraktiva. I framtiden behöver stadens olika funktioner samverka och dra nytta av varandra.

5. Stadskärnans unika identitet
Stadens historia, miljö och kultur skapar unika stadskärnor som inte kan återskapas någon annanstans. Kultur, nöjen och fritidsliv blir en aktiv del av stadskärnans utbud.

– – – –
Uppgifter från Fastighetsägarna