Gå direkt till Nyheten (Debattartikel om näringslivspolitik och kulturpolitik
och om samspel mellan kommun och näringsliv)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 12 augusti 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debattartikel om näringslivspolitik och kulturpolitik
och om samspel mellan kommun och näringsliv

Publicerad fredag, 29 oktober 2021, 07:33 av Björn Smitterberg

I en debattartikel tar lokalpolitikern Anna-Carin Lindskog upp en rad  frågor  som berör förhållanden mellan näringslivet och kommunen, ibland  med skarpa  kritiska  kommentarer. Särskilt omförhållandet mellan Sparbankstiftelsen och kommunledningen samt andra nätverk

I avsiktsförklaringen för en scenlokal, underskriven av Sparbanksstiftelsens ordförande och kommundirektören, kan man läsa att Lidköping är en rik kultur- och evenemangsstad. Sparbanken Lidköping Arena lyfts fram som en motor i sammanhanget.

I takt med att Lidköping växer ser Sparbanken och kommunen ett gemensamt behov av en ny scen- och möteslokal för Lidköpings utveckling.

Vad som menas med utveckling framgår inte. Båda parter ställer sig bakom att ta hänsyn till Näringslivets behov av en lokal för konferenser. Vad som menas med Näringslivet framgår inte.

Hänsyn ska också tas till byggnadens placering och fördelningen mellan kommunal investering, driftskostnader och sponsorskap. Om banken och kommunen kommer överens ska samarbetet fördjupas.

Den lokala banken har en vision om att Lidköping ska växa och en affärsidé som innefattar ett engagemang för bygden. Sparbanken vill ge men det är villkorat. I praktiken aviserar banken vad skattebetalarna ska finansiera.

På 1980-talet togs ett politiskt beslut över partigränserna om att samverka med Näringslivet. Sparbanken Lidköping representerade Näringslivet redan då. Kommunstyrelsen har sedan bildad bolag efter bolag under förevändningen att det skulle främja Näringslivet.
Varför det krävs kommunala bolag för att främja Näringslivet framgår inte. Kanske för att spela med offentliga medel utan att behöva stå i offentlighetens ljus?

Vid millenieskiftet är kreativiteten stor. Rörstrandsfabriken ska förvandlas, officiellt för att stödja näringar och skapa jobb. Den lokala Sparbanken är med och satsar. Villkor skapas mellan bank, kommun och region för att komma åt bidragskranarna för både kultur och tillväxt. Kommunstyrelsens ordförande Kjell Hedvall (S) och kommundirektören Kenth Lindström pekas ut som nyckelpersoner av Näringslivet och får uppdrag i de nybildade bolagens styrelser.

Åren efter är det fokus på besöksnäringen. I årsredovisning för 2007 lyfter Kjell Hedvall fram kommunens arbete med Läckö slott och Rörstrand samt planer om en ny scen.
”Beslut togs att i samverkan med den privata näringen arbeta för ett hotell och konferens/kulturscen vid Framnäs.”
”Nere på Rörstrand pågår ombyggnadsarbetena som aldrig tidigare”.
Ett stort kliv med planen om en Hamnstad togs också under året.

I Skaraborg ingår kommunen i det nybildade kommunalförbundet, skriver Kjell Hedvall vidare, pengar överförs för tillväxtskapande arbete i hela Skaraborg. Kommunstyrelsens ordförande sitter också i kommunalförbundets styrelse. Satsningar på besöksnäringen ”är att vänta”.
Kommundirektören tar tillsammans med ordförande Kjell Hedvall och vice ordförande Marita Bengtson (S) till de åtgärder som behövs för att bilda aktiebolaget Destination Läckö-Kinnekulle, ett bolag som bland annat ska ägna sig åt affärsutveckling av besöksmål och tjänsteförsäljning.
Plats i styrelsen tar Marita Bengtsson.

Den största frågan 2007 var Sparbanken Lidköping Arena. Kjell Hedvall satt själv som huvudman i Sparbanksstiftelsen, likaså Marita Bengtsson. Kenth Lindström satt på tre stolar:
– som kommundirektör,
– som ledamot i bankens styrelse och
– som ledamot i bandyföreningen Villas styrelse.
I Sparbankens valberedning satt Carina Ohlsson (S).
I årsredovisningen för 2008 lyfter kommundirektören upp strategin ”Koncernperspektivet”. Direktören beskriver kommunen som en ”Diversebutik” med en stor mängd tjänster av olika slag. Kommunens ledningsgrupp har ”Kommunkoncernandan” som högsta prioritet.
Revisionskritik har framförts om att Lidköpings Näringslivssatsningar är okonventionella. Det har funnits Tillväxtråd som inte varit förenliga med kommunallagens bestämmelser om delegation. Det har varit svårt att utföra revision eftersom det varit oklart om vem som varit ansvarig.

Arv, avsikter och ansvar

Det har varit omöjligt att utvärdera effekterna eftersom arbetet inte varit transparent. Omfattande arbete har utförts på konsultbasis men lagen om offentlig upphandling har inte följts. Det har förekommit moment som helt strider mot reglementet.
I en studie om affärsutveckling kan man läsa att det utvecklats ett informellt nätverk av inflytelserika personer i Lidköping som har sin hemvist både i den kommunala organisationen och i näringslivet. Personer som genom engagemang i föreningar, sammanslutningar och sällskap rönt framgång i kommunen.

Jäv som metod har utvecklats under decennier.
Brister i intern styrning och kontroll har uppmärksammats av kommunens revisorer och kritiken har särskilt riktats mot kommunstyrelsen där nyckelfunktionerna för helhetsansvar finns.
Internkontrollens första nivå är organisationskulturen, den etik som är basen för uppdraget att arbeta i allmänhetens tjänst. Men det ansvaret tog inte kommunledningen.

Kommunens ansvariga hade blivit nycklar i en helt annan utveckling.
Näringslivets behov av hotell, konferens och scenlokal vid stranden gör att idrottsanläggningen Framnäs IP nu måste flyttas. Bollen skjuts in på kultur- och fritidsnämndens spelplan. Förväntningar om att bollen ska plockas ner ljudlöst. Men det finns inga politiska visioner att utgå ifrån. Det finns inget fokus på de idrottande ungdomarnas behov. Det finns ingen helhetssyn. Nämnden har fått andras planer i knät och snart gör sig verkligheten påmind. Har Lidköpings
fotbollsklubb (LFK) och de andra berörda föreningarna behandlats likvärdigt?

Det grötiga spelet uppmärksammas i kommunfullmäktige och det rödgröna jävskortet lyfts av oppositionsrådet.
Fullmäktiges ordförande, tillika ordförande för LFK, Carina Ohlsson (S) säger: ”Jag vet precis vad jäv är”.
Tystnad, tagning.
Nästa punkt på dagordningen.

Kultur- och Fritidsförvaltningen är en del av Diversebutiken. Koncernperspektivet har fått fäste. Nämnden administrerar bidragsutbetalningar till bolag och stiftelser. Tjänstemä på olika nivåer är med och samverkar i informella grupper. Förvaltningen tillhandahåller också projektledare för event i, den utpekade motorn i sammanhanget, Sparbanken Lidköping Arena. Banken finansierar till och med en tjänst på Kultur- och Fritidsförvaltningen, vad gäller då? Vad består den kommunala kompetensen i?

En bild i Lidköpingsmedier visade de båda kommunalråden Jonas Sundström (S) och Frida Nilsson (C) framför Ågårdsvallen.
Nilsson kickar upp en fotboll i luften och Sundström säger ”här” och syftar på var konstgräsplanen ska ligga. I en annan artikel pekar de båda med hela handen mot Framnäs vid frågor om en ny scenlokal.
– Det jag förhåller mig till är en hotell- och konferensanläggning, säger Sundström. Jag är jättepositiv till att kommunen samverkar med näringslivet.
– Inget snack om saken vi behöver en konferensanläggning, säger Nilsson.
Men vilka är Näringslivet?
När, det med Näringslivet delägda, Tillväxtbolaget skulle utredas pekade kommunledningen ut vilka företagare som konsulterna skulle intervjua.

Det här är vår ”Lidköpingsanda” och precis som ”Göteborgsandan” har vi att göra med en samförståndskultur där Näringsliv och politik gör upp om storaffärer, idrott och kultur utanför offentligheten. Den bygger på att man känner och är lojala mot varandra och framförallt odlar man misstänksamhet mot alla som kommer utifrån. Det blir öronbedövande tyst när två lojalitetskulturer sitter i samma båt. Mot en sådan kultur hjälper inte några blå parkbänkar.

I en kultur där tystnad premieras med uppskattning och makt krävs mod.

När en kommun anammar marknadens föreställningssätt händer något med vår rättsstat. Konsekvenser av en dopad marknad är att den riktiga marknaden krymper och blandekonomi-marknaden växer sig mäktig.

Kommunen ska inte kroka arm med Näringslivet, den ska hålla en armlängds avstånd.

I väntan på en uppdaterad kommunallag, extern revision och införandet av tjänstemannaansvar kan vi väl ta fram ett jävskort för oss politiker.
Bildning och förmåga lämplig för ansvarsområdet till skillnad mot position att driva i egen eller vänners sak.
För teater ska spelas på en scen och inte i kommunhuset.

Det behövs många olika scener i Lidköping men de scener som ska bekostas av skattebetalarna ska inte regisseras av en bank.

Läckö slott har med hjälp av en stiftelse utvecklats till ett besöksmål med guldkant, inte minst för traditionen med sommaroperan. Stiftarna var den lokala Sparbanken, Lidköpings kommun och Västra Götalandsregionen.

När Verdis opera Falstaff spelades på slottet förflyttades handlingen till en cirkusmiljö. Ett komiskt drag när en opera som hade sin urpremiär på den Italienska scenen anpassades till ett Lidköpings sammanhang.

En ny konstnärlig ledare har rekryterats från kommunalförbundet. I stiftelsens styrelse sitter Kjell Hedvall som varit aktiv i förbundet sedan starten 2007 samt ordförande i kommunstyrelsen i 18 år.
Samma styrelse som betalat ut de stora påsarna med pengar till slottets verksamhet. Alla narras! Utropar sir Falstaff i sista scenen. Alla blir lurade, livet är ett skämt.
Big Bu(S)iness till dem med nycklar till bidragskranarna. Hur många påsar pengar har den här cirkusen kostat medborgarna, det är frågan?
Men den intressantaste frågan kvarstår; vilka idéer från de riktiga entreprenörerna har man kvävt? Vad blev inte?

Jag ser fram emot den kommande valrörelsen. Där ska vi inte spela teater utan diskutera politiska visioner utifrån ett medborgarperspektiv. Jag tycker att vi ska sätta ”Lidköping på kartan” genom att bli bäst på kärnverksamheter.

På så sätt kanske vi kan få tillbaka förtroendet från företagarna.
Om vi skalar bort koncernen och blir en kommun igen så får vi dessutom många påsar pengar över till omsorg om medborgarna. Vi behöver inte ens fixera oss vid siffran 45.000.

Vår kommun är rik nog att säkerställa att varenda unge har en meningsfull fritid och framförallt klarar godkänt i alla ämnen. Bildade och stimulerade får vi hoppas att de vill vara delaktiga i vårt samhälle.
Vi behöver deras förmåga att tänka stort. Det är vårt ansvar att de kan uttrycka sig fritt.
Vi vuxna måste våga vara förebilder och visa att även när vi inte tycker likadant – så kommunicerar vi öppet och sant.

Anna-Carin Lindskog, politiker

16 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Jonas Svensson
Gäst
Jonas Svensson
29 oktober, 2021 09:32

Väl beskrivit, tror du kommer bemötas av tystnad. Hur kan man rösta på dig?

Watchingeye
Gäst
Watchingeye
29 oktober, 2021 11:13

En otroligt tankeväckande artikel…
Ord som i klartext påvisar vad så många av oss vanliga medborgare känner stanken av, men sällan kan eller vågar leda till diskussioner.
Nu lutar vi oss tillbaka och inväntar den massiva motattacken, vilken troligen bl.a lär innehålla både förminskande och misstänkliggörande.
En sen gammalt, känd Lidköpingsstrategi.

Alternativet ”Öppen dialog” ska vi nog inte förvänta oss.

Tack politiker Lindskog!!
/W

Svenne
Gäst
Svenne
30 oktober, 2021 12:13

Väldigt bra artikel. Svar från de styrande kan vi nog glömma, det går mot nyval

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
30 oktober, 2021 01:52

Från media 2017.
Centerpartisten Anna-Carin Lindskog lämnar sina kommunala uppdrag i Lidköpings kommun.
Hon gör det i protest mot gruppledaren Kent Folkessons (C) utspel om att samla muséerna i Lidköping under ett tak, centralt i Lidköping.”
”-Om mitt eget parti rundar mig, hur ska jag då behålla min trovärdighet i framtiden?”
”Kent Folkesson (C) säger att om Anna-Carin Lindskog anser att en sedan länge fastlagd partilinje rycker undan benen för hennes arbete i nämnden, så bör hon lämna sitt uppdrag.”

Jörgen Larsson
Gäst
Jörgen Larsson
30 oktober, 2021 02:44

Vad är detta, Ove?
Första gången jag överhuvudtaget ser dig i debatten utan en egen uppfattning om frågan.
Varför blir det så här?

Watchingeye
Gäst
Watchingeye
30 oktober, 2021 06:49

Det är väldigt lätt att få uppfattningen om att klimatet bland våra folkvalda är bistert…. Såvida man inte kör ryggdunkarmentaliteten.
Le, tig och spela med… En hoper av den arten finns ju och de verkar frodas som aldrig förr.
Jag kan ju iofs ha fel på den punkten.
Kanske…

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
31 oktober, 2021 04:43
Svarar  Watchingeye

Var i samhället skulle det isf vara någon skillnad?

Watchingeye
Gäst
Watchingeye
31 oktober, 2021 06:10

Tendenser till detta finns väl överallt, men majoriteten av människor säljer inte vare sig sin själ eller värdegrund för att få sitta vid maktens dukade bord.

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
1 november, 2021 08:34
Svarar  Watchingeye

Menar du att Lidköpings politiker gör det?

Watchingeye
Gäst
Watchingeye
2 november, 2021 09:18

Ja, jag menar att det finns politiker i Lidköping som gör det.
Det är ju såklart min högst subjektiva åsikt.
Vad du själv anser i frågan är ju din ensak.

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
2 november, 2021 10:11
Svarar  Watchingeye

Är nog mer intresserad av ”systemfelet” isf, om det skulle förhålla sig så. Inte enskilda politiker.
Att byta en individ mot en annan individ som då kan begå samma ev. fel löser ju ingenting i sig.

Watchingeye
Gäst
Watchingeye
3 november, 2021 01:51

Nu handlar ju denna artikel om just Lidköping, så att lokala politiker i sig skulle hamna i fokus äger sin absoluta giltighet.
Att det sen inte är populärt hos deras anhängare struntar jag fullständigt i.

Systemfelet, som du sätter inom citationstecken av någon anledning, kan du väl skriva en artikel kring, så ger jag gärna min egen syn på det.

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
3 november, 2021 10:44
Svarar  Watchingeye

Som jag skrev i en kommentar: ”Kan notera att Anna-Carin hade en nästan identisk artikel i media 2017 och kritiken tycks kvarstå trots förändrad majoritet i kommunen där hennes (fd ?) parti numera ingår.”
Uppenbarligen har inte den förändrade majoriteten gjort någon skillnad av hennes tidigare och nuvarande kritik att döma och då återstår ju ev systemfel.

Watchingeye
Gäst
Watchingeye
4 november, 2021 03:18

Instämmer vad gäller ditt sista stycke.

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
2 november, 2021 12:26
Svarar  Watchingeye

Menar du att Lidköpings politiker gör det??

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
30 oktober, 2021 02:43

Kan notera att Anna-Carin hade en nästan identisk artikel i media 2017 och kritiken tycks kvarstå trots förändrad majoritet i kommunen där hennes (fd ?) parti numera ingår.