Gå direkt till Nyheten (Vänsterpartiet föreslår breddad idrottsplatsutredning)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 januari 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Vänsterpartiet föreslår breddad idrottsplatsutredning

Publicerad onsdag, 27 oktober 2021, 13:45 av Björn Smitterberg

– Vi har från Vänsterpartiet tidigare sagt att utredningen om ny markför idrottsanläggningbör breddas och att fler platser bör undersökas, uppger Claes-Göran Borg.
Vänsterpartiet har i dag tagit initiativ och föreslår en breddad utredning – initiativet läggs i dag till kommunstyrelsen.

– Vi vill vidga uppdraget om Ågårdsutredningen till att ta fram fler alternativ för att kunna möta Lidköpings framtida behov av idrottsområden.

Vänsterpartiet har tidigare riktat kritik mot att enbart fokusera på Ågårdsområdet. Hittills har Ågårdsutredningen enbart handlat om fotbollens behov och de ekonomiska konsekvenserna är omfattande.

– Vi ser en risk med att det upplägg som nuvarande inriktning har så kommer det leda till undanträngningseffekter för andra behov som finns. Vi anser också att behålla idrottsplatsen IP Framnäs måste finnas kvar,  som alternativ särskilt nu när kostnaderna för majoritetens förslag ökar. Vi tycker också att utredningen behöver kompletteras med en riskanalys om hur de olika förslagen kommer påverka miljö- och naturområden. Vi anser också att då det påverkar många områden och behov för lång tid framåt så behövs en bred politiskt styrgrupp.

– Dialogen har också brustit och därför anser vi att en referensgrupp där berörda idrotter och föreningar ingår bör bildas.