Gå direkt till Nyheten (Kultur- och fritidsnämnden föreslås bli delad)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 23 januari 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Kultur- och fritidsnämnden föreslås bli delad

Publicerad onsdag, 27 oktober 2021, 16:55 av Björn Smitterberg

Vid kommunstyrelsens möte i dag diskuterades det förslag till hur Lidköpingskommun i huvuddrag ska vara organiserad efter  nästa val. I dag tillkom ett förslag som röstades igenom; Nämligen att skapa en kulturnämnd och en fritids- och föreningsnämnd.

Lidköpingsnytt har tidigare redogjort för det organisationsförslag som arbetats  fram (klicka: https://www.lidkopingsnytt.nu/2021/10/13/storstadning-foreslas-bland-lidkopings-politiska-namnder/). Nu har ytterligare en del tagits fram – kulturen anses bland politikerna få för liten plats. Det var enighet om detta i kommunstyrelsen.

När det gäller föreningskontakter  är det av stor omfattning och även  de föreningsbidrag som i dag hanteras av andra  nämnder – bl a sociala sektorn – ska vägas in i den nya nämnden. Huruvida dagens förvaltning kommer att delas i två är ej bestämt.

Mindre var enigheten om att ta bort Samhällsbyggnadsnämnden. Den vill bl a den nye ledamoten i kommunstyrelsen, kristdemokraten Sten-Eric Lager, haw kvar för   strategiska frågor. Planärenden ska dock i fortsättningen hamna vid den nya plan-, bygg- och miljönämnden.

På frågan vilka strategiska frågor det handlar om nämndes det kommun övergripande planarbetet och samverkan med andra i olika frågor. Grundförslaget ligger dock  kvar – att det här ska skötas av ett utskott till kommunstyrelsen. Hur det blir kommer att föreslås senare, men beslut är inte att vänta  förrän  i maj.