Gå direkt till Nyheten (Ännu ett skogsområde kan bli villatomter)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 08 augusti 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Ännu ett skogsområde kan bli villatomter

Publicerad torsdag, 21 oktober 2021, 16:19 av Björn Smitterberg

En privat fastighetsägare vill exploatera en fastighet vid Brynåsa i Lidköping. Det som planeras är ett område med sex eller sju villatomter liggande vid en cirkelrund gata.

I kommunens översiktsplan är området utsatt som grönområde, en grön struktur som kopplar samman Villa Giacominaparken med miljön med kyrkor och gårdar på Kålland.

Vad som nu ska beslutas är huruvida markägaren ska få tillstånd att utarbeta en detaljplan. Politikerna får alltså än en gång ställa ett nytt villaområde mot en stadsnära skoglig miljö.