Gå direkt till Nyheten (Snabbare lagföring – till Skaraborg)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 januari 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Snabbare lagföring – till Skaraborg

Publicerad onsdag, 20 oktober 2021, 16:11 av Redaktionen

Försöksverksamheten med snabbare lagföring av brott byggs ut ytterligare – införs i Skaraborg.

Försöks­verksam­heten med ett snabb­förfarande i brott­mål har varit fram­gångsrik. Den finns nu i hela polis­region Stockholm och i delar av de övriga polis­regionerna i landet. Regeringen har i dag beslutat om nästa steg i utbyggnaden. Nu byggs försöks­verk­samheten ut ytterligare i de övriga polis­regionerna från januari 2022.

Under torsdagen hålls en presskonferens i Skövde där försöksverksamheten för Skaraborgs del ska  presenteras.

– Försöket har gett goda resultat genom både snabbare lagföring och bättre kvalitet i utred­ningarna. Nu ser vi till att arbets­sättet kan testas i fler delar av landet, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

Utbyggnaden innebär att Alingsås tingsrätt, Borås tingsrätt, Eksjö tingsrätt, Jönköpings tingsrätt, Linköpings tingsrätt, Malmö tingsrätt, Skaraborgs tingsrätt, Sundsvalls tingsrätt, Umeå tingsrätt, Uppsala tingsrätt, Örebro tingsrätt och Östersunds tingsrätt tillkommer i försöks­verksamheten.

Det är Polis­myndigheten, Åklagar­myndigheten, Rätts­medicinal­verket, Kriminal­vården och Domstols­verket som gemen­samt tagit fram en plan för utbygg­naden. Myndig­heterna har nu fått i uppdrag att tillsam­mans med berörda tings­rätter bygga ut försöks­verk­samheten i enlighet med planen.

Försöks­verksam­heten pågår till och med 2022. Att den fortsätter byggas ut och att snabb­förfarandet därefter ska bli möjligt att använda i hela landet är en punkt i regeringens 34-punktsprogram med åtgärder mot gäng­kriminali­teten.
– – – –
Pressmeddelande från Regeringen