Gå direkt till Nyheten (Debatt: Varför flytta idrottsplatsen?)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 17 augusti 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Varför flytta idrottsplatsen?

Publicerad onsdag, 20 oktober 2021, 13:29 av Insändare

Planerna på förändringen av Framnäsområdet får här skarp kritik av en Lidköpingsbo, Gunnar Käck, i en debattartikel. Även skogsavverkningen på Kartåsen kritiseras.

Varför flytta  Framnäs Idrottsplats?

Framnäs idrottsplats har stor betydelse för många Lidköpingsbor, inte minst för fotbollen, friidrotten och för De la Gardiegymnasiet. Vad kommer flytten att kosta och att iordningställa för bostäder?

Trafiksituationen i området är redan idag ett stort problem, därför bör trafikgenomströmningen avsevärt förbättras och kompletterande gatusträckning analyseras och genomföras före en eventuell flytt. Använd det gamla stickspåret (nedlagda järnvägen mellan Vänermuseet och idrottsplatsen).

Bygg ny läktare och omklädningsrum utefter gamla ståplatsläktaren i Nordöst!

Komplettera anläggningen med elljus och konstgräs på nuvarande gräsplan som genom det ger förlängd livslängd enl. expertis.

Kulturminnesförklara Folkets Park och dess område som uppfördes 1905-06.
Kommunen måste värna Folkets Park och Bygdegårdarna som har ett stort värde för medborgarna som möteslokaler och träffpunkter med rimliga hyror. Se behovsexemplet när Vinninga Folkets Hus försvann som mötesplats. Så försök inte lägga ner Folkets Park genom höjda hyror eller annan försämring.

Att riva utedansbanan (Hangaren) för danslystna i Lidköping och Skaraborgarna anser jag vara ett dråpslag mot den av folkrörelser uppbyggda träffpunkten och gemensamhetsskapande verksamhet i Lidköping, Entrén till Folkets Park kan utan större olägenhet eventuellt flyttas till parkeringen utefter Läckövägen.

Varför skall det Nya Badhuset placeras så att delar av lokaler och markområden måste rivas och tas i anspråk då placeringen enligt ritning var på helt annan plats.
Så kallade synergieffekter uppnås ändå, så som personal, tillgänglighet mm.

Varför i hela fridens namn skall Badhuset inrymma en 50-metersbassäng? Hur många finns det i Sverige? Några SM-tävlingar kommer knappast genomföras í Lidköping. Om så skulle bli fallet då kan man med fördel använda ett plasttält över nuvarande utomhusbad som är 50 meter.

Prioritera och revidera den utmärkta planen på uppbyggandet av Hamnstaden för bostäder och verksamheter då bostadsbehovet är så stort!

Om kommunen vill satsa ytterligare på fotbollen finns som alternativ att rusta upp Lockörns IP med läktare och ev. tävlingsarena utan löparbanor, vilket är ett önskemål från fotbollens föreningar och intressenter.

Bygg det nya Reningsverket nere vid sjön där kommunen nu har förråd!

Flytta ”Båtgården” till de sanerade ytorna efter nuvarande ”gamla” reningsverket.

När detta arbete genomförs kan även aktraktiva ”ställplatser” och parkeringsplatser etc. skapas med närhet till Rörstrandsområdet och centrum.

Låt SSV och båtfolket utforma en andra båthamn och båtgård på granntomten.

Angående skövlingen av stadsnära skogar finns ett principbeslut på att inte avverka skog för bostäder och idrottsanläggningar. Om det är ”bortglömt” måste ett nytt sådant principbeslut tas av fullmäktige för de stadsnära skogarna. De är oerhört viktiga ur flera aspekter!

Det är stor skam att så oerhört stora delar av Kartåsskogen är skövlad. Denna avverkning är av ondo då stadsnära skogar har stor inverkan på vårt välbefinnande!

Oavsett vad som kommer att genomföras och byggas så är den viktigaste uppgiften för en kommun att verkligen räkna på driftskostnaderna. Det är kanske inte investeringskostnaden som är det svåra i ekvationen, Det är driftskostnaderna.
Det måste finnas realism i det en kommun gör, investerar i och bygger.

Låt Kronocampingen ta över gamla ”Bandygrytan” och fotbollsplaner m m.

Jag trivs och har bott i Lidköping i många år och med den utveckling kommunen har genomgått tidigare, men nu känner jag att det är dags att sätta ner foten och säga ifrån!

Gunnar Käck
Trogen Lidköpingsbo

 

11 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Henrik Karlsson
Gäst
Henrik Karlsson
20 oktober, 2021 01:49

Det var ta me f** det bästa jag hört sen jag konfirmerades:) Kan inte säga emot ett enda av dessa förslag

Claes Göran Zälle
Gäst
Claes Göran Zälle
20 oktober, 2021 02:09

Mycket bra debattartikel

örnvik
Gäst
örnvik
20 oktober, 2021 05:55

Mycket bra skrivet. Kommunstyrets planer på tillväxt till 45000 inv. har stiget
dem åt huvudet, det är dags att komma ned på jorden, förstör inte vår vackra stad

Robert
Gäst
Robert
20 oktober, 2021 07:48

Att lägga konstgräs på en friidrottsanläggning innebär att friidrotten får lägga ner sin kastträning. Det vore ett rejält nedköp. Tror inte att kommunen skulle godkänna att spjut, diskus och släggor kastas på den planen.

Erik Emanuelsson
Gäst
Erik Emanuelsson
22 oktober, 2021 09:32

Förbannat bra sagt!

Lunnarn
Gäst
Lunnarn
24 oktober, 2021 05:27

Knappast Lidköpingsbor som tar bort ”vår” fina idrottsplats Framnäs.

RGR
Gäst
RGR
25 oktober, 2021 09:19
Svarar  Lunnarn

Hur många generationer måste ens släkt ha bott i stan för att räknas som ”riktig” lidköpingsbo?

Jim_Ljung
Gäst
Jim_Ljung
26 oktober, 2021 12:02
Svarar  RGR

6-10 skulle jag tro.
O varannan gång som kusingifte som lägsta genuppblandning
Annars får man börja om från början igen.
Livet är hårt !

Lunnarn
Gäst
Lunnarn
26 oktober, 2021 05:50
Svarar  RGR

Som inflyttad på andra halvan av 1900-talet är jag av
infödda naturligtvis inte Lidköpingsbo.
Nu är vi trots allt så många inflyttade som av olika anledningar rotat oss här och funnit några guldkorn.T.ex.Framnäs idrottsplats,torghandeln och närheten till konserthuset och badhuset i Vara.
Rösträtt har vi trots allt.

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
25 oktober, 2021 09:48

Det lades ett förslag för några år sedan om att K-märka läktaren på Framnäs IP just med syfte att skydda idrottsplatsen från exploatering. INGET parti ställde sig dock bakom.

Senast redigerad 9 månader sedan av Ove Nordström
Undersåte
Gäst
Undersåte
26 oktober, 2021 11:47

Såklart har våra politiker bäst koll på vad som bör rivas, bevaras och byggas.