Gå direkt till Nyheten (Klubbat av regionstyrelsen i dag – Kraftig satsning på kortare köer)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 09 februari 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Klubbat av regionstyrelsen i dag – Kraftig satsning på kortare köer

Publicerad tisdag, 19 oktober 2021, 13:10 av Björn Smitterberg

GrönBlå Samverkans tilläggsbudget för ökade satsningar för att minska vårdköerna och förbättra tillgängligheten klubbades vid dagens regionstyrelse. Den går nu vidare till regionfullmäktige den 26 oktober som slutligen beslutar om tilläggsbudget.

Budgetförslagets främsta poster är 330 miljoner kronor ytterligare till att kapa köer och 500 miljoner kronor i stöd till sjukhusgrupperna i Västra Götalandsregionen för omställningsarbetet och 95 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnderna för att möta specifika tillgänglighetskrav.

De tre huvudspåren i korthet:

– GrönBlå Samverkan utökar den tidigare satsningen på att kapa köer utöver sjukhusens normalproduktion. Det vill säga vårdinsatser som minskar köerna direkt ger ökad ersättning till sjukvården. Denna satsning utökas nu med 330 miljoner kronor till att omfatta totalt 1 miljard kronor för år 2022.
– Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Västra Götalandsregionen tillförs drygt 95 miljoner kronor extra för att möta specificerade tillgänglighetskrav, exempelvis ökad finansiering av Sahlgrenska Universitetssjukhusets regiongemensamma vård.
– Sjukhusgrupperna i Västra Götalandsregionen tillförs ytterligare 500 miljoner kronor. Syftet med dessa pengar är att ge ett rejält stöd till sjukhusen att kunna arbeta vidare med den långsiktiga omställningen mot mera nära vård och koncentration av specialistvården. Dessutom ges de möjlighet att fortsätta implementera nya arbetssätt och vidareutveckla digitaliseringens möjligheter.

Detta är en fortsättning med ytterligare satsningar utöver de som GrönBlå Samverkan presenterade i budget för år 2022 och som antogs av regionfullmäktige i juni i år. Pandemin börjar nu släppa greppet och samtidigt visar de ekonomiska prognoserna att ekonomin återhämtar sig betydligt snabbare än befarat. Mot bakgrund av detta vill GrönBlå Samverkan förstärka sjukvårdens möjligheter ytterligare att möta det uppdämda vårdbehovet och förstärka omställningen genom en tilläggsbudget för år 2022 som omfattar totalt 962 miljoner kronor.

– Bakgrunden till att satsningen kan göras är prognostiserad större skattekraft och ökade aviserade statsbidrag, vilket är välkommet med tanke på kösituationen i sjukvården. Samtidigt har vi vägt av satsningarna mot att det budgeterade resultatet för Västra Götalandsregionen hålls på en nivå som är behövlig för framtidens utmaningar, säger Johnny Magnusson, (M), regionstyrelsens ordförande.

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
19 oktober, 2021 04:20

Inför 2020 skulle 400 tjänster bort vid Sahlgrenska i Gbg pga av den blå-gröna rörans ständiga besparingar på sjukhusen. Så jag antar att det är inköp av ännu mer privat vård som gäller, helt i linje med Moderaternas agenda att flytta medel från vårt offentliga ägande till det privata.