Gå direkt till Nyheten (Kd: Friskolejakt skymmer skolans problem)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 23 januari 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Kd: Friskolejakt skymmer skolans problem

Publicerad torsdag, 14 oktober 2021, 11:43 av Insändare

– De socialdemokratiska attackerna mot friskolorna i landet gör  att skolornas verkliga problem inte syns.
Det skriver kristdemokraten Stefan Svensson, regionpolitiker, i en debattartikel.

Socialdemokraternas friskolejakt skymmer skolans verkliga problem 

Det går knappt en dag utan att den socialdemokratiskt ledda regeringen attackerar friskolorna i Sverige. Det innebär en oro för alla föräldrar som gjort ett aktivt val och valt en friskola för sina barn. Det är illa nog. Än värre är att de verkliga problemen inom skolan hamnar i skymundan. Vikten av en syndabock tjänar ett syfte – att dölja regeringens egna tillkortakommanden.

Sanningen är att endast 16 % av alla grundskoleelever idag går i en friskola. 84 % gör det inte. Av Sveriges 28 sämsta skolor är endast två friskolor. Vad de återkommande PISA-mätningarna däremot visat är hur svensk skola presterat allt sämre under 2000-talet. Den smärre förbättring som skönjdes 2018 visade sig vara ett luftslott då ett felaktigt antal utrikesfödda elever plockats bort, i strid med OECD:s officiella regelverk.

Sverige har halkat efter i såväl läsförståelse som matematik och naturvetenskap. Pojkar presterar sämre än flickor. Dessutom utbildas alltför få lärare vilket resulterar i en för hög andel obehöriga lärare. Lägg till detta att såväl bristande arbetsro i klassrummen som sena ankomster och skolk alltjämt är vanligt förekommande och problembilden blir en annan än den Socialdemokraterna vill förmedla. Siffrorna talar sitt tydliga språk. 15,2 % av eleverna i Västra Götalandsregionen (VGR) lämnade i våras grundskolan utan gymnasiebehörighet och bekräftar de utmaningar som även övriga Sverige har.

VGR tar skolans utmaningar på allvar och driver, tillsammans med kommunerna, ”Kraftsamling fullföljda studier”. Tidiga insatser för familjer i behov av stöd påverkar möjligheterna till goda resultat i skolan. För att nå bästa möjliga kvalitet på dessa insatser krävs att skola, elevhälsa, socialtjänst och sjukvård samverkar väl.

Om även Socialdemokraterna kunde agera konstruktivt vore mycket vunnet. Att använda skolan som ett politiskt slagträ och attackera icke-kommunala huvudmän kanske kan ge några marginalröster, men gynnar inte svensk skola. Vi kristdemokrater betackar oss för den typen av vulgär retorik. Istället bedömer vi skolor utifrån dess resultat, inte utifrån vem som driver dem.

Stefan Svensson (Kd)  ledamot i regionfullmäktige 

4 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
14 oktober, 2021 12:52

Nej ni är väl rädda för att de religiösa friskolorna ska dras in. Det är där hela er sko klämmer.

RGR
Gäst
RGR
14 oktober, 2021 03:58

Våra skattepengar ska inte gå till vare sig privata vinster eller religiösa sekter.

Senast redigerad 3 månader sedan av RGR
Observer
Gäst
Observer
15 oktober, 2021 09:55
Svarar  RGR

Våra skattemedel skall inte gå till kommunala skolor som inte levererar.
Idag har 30 % av grundskolans elever inte godkänt i de grundläggande ämnena svenska,engelska och matematik. I viśsa kommuner är siffran så hög som 50%.Dessutom är det så dålig disciplin så man måste anlita externa vaktbolag för att över huvudtaget kunna bedriva någon undervisning. Vi har ett antal skolor som fått stänga helt av denna orsak Därför bör det införas kvalitets -bristkostnader i alla skolor för att säkerställa att vi som skattebetalare får leverans av det som vi betalar för.

Lasse i berget
Gäst
Lasse i berget
14 oktober, 2021 05:35

Å´ vem är det som försöker skymma vad? Ännu ett genomskinligt försök att dribbla bort frågan från den groteska verklighet som skapats, bl.a. med kombinationen av skolpeng och det (s.k) fria skolvalet.