Gå direkt till Nyheten (”Storstädning” föreslås bland Lidköpings politiska nämnder)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

”Storstädning” föreslås bland Lidköpings politiska nämnder

Publicerad onsdag, 13 oktober 2021, 15:40 av Björn Smitterberg

Samhällsbyggnadsnämnden läggs ned
Ny nämnd för all undervisning

Nu finns ett förslag till förändring av Lidköpings kommuns politiska organisation. Förslaget har ännu inte slutligt godtagits  av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige – men har varit ute  på remiss  till samtligapartier i fullmäktige.

Förslaget innebär bl a
– att Barn- och skolnämnden slås samman med Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
– att Kommunstyrelsen får  ett utskott för samhällsbyggnadsfrågor  som ersätter nuvarande samhällsbyggnadsnämnden
– Det blir en gemensam nämnd för äldreomsorg, social omsorg och omsorg om funktionshindrade (Idag delat mellan två nämnder)
– Nuvarande Miljö- och byggnämnden får utökat ansvar för planarbeten (hittills Samhälsbyggnadsnämnden) och blir Plan-, bygg- och miljönämnd

Här är hela listan på nämnder som föreslås inrättas efter nästa  års kommunval:

Kommunstyrelse, med tillhörande utskott för samhällsbyggnadsfrågor

Nämnd för barn-, skola-, utbildning och arbetsmarknad
Nämnd för äldreomsorg-, individ- och familjeomsorg och funktionshinder
Plan-, bygg- och miljönämnd
Kultur och fritidsnämnd
Servicenämnd
Räddningsnämnd
Valnämnd
Krisledningsnämnd
Överförmyndarnämnd
Revision

En nämnd nämns inte ovan – Teknisk Servicenämnd, för här pågår en utredning om bolagisering tillsammans med kommunens befintliga bolag.

Det råder  mellan partierna ganska stor – men inte total – enighet om förändringarna.