Gå direkt till Nyheten (Så här får kommunens politiker sammanträda på distans)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 17 augusti 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Så här får kommunens politiker sammanträda på distans

Publicerad tisdag, 05 oktober 2021, 08:42 av Björn Smitterberg

Under de  senaste månaderna med pandemi har Lidköpings kommuns  nämnder i nästan hel utsträckning haft sammanträden där internetuppkopplade ledamöter varit uppkopplade på distans.

Nu  gäller nya  regler – så här har kommunfullmäktige beslutat:

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.

Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Om nämnden har beslutat att tillåta deltagande på distans gäller följande. Ledamot som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg anmäla detta till nämndens kansli.

Ordföranden avgör i det enskilda fallet om närvaro får ske på distans. Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

Den nya regeln gäller för  första gången i dag – då Barn- och skolnämnden samt Servicenämnden har sina  respektive möten.