Gå direkt till Nyheten (110 meter långa fartyg i Lidköping i framtiden)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 28 januari 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

110 meter långa fartyg i Lidköping i framtiden

Publicerad fredag, 01 oktober 2021, 11:55 av Björn Smitterberg

När den nya farleden mellan Vänern och Västerhavet är klar kan fartygen som kommer till Lidköping 20 meter längre och tre meter bredare än dagens fartyg
Artikeln  är kompletterad på slutet kl 12,10.

Nu presenteras hela underlaget för Lidköpings politiker som har att ge startbesked för ett ombyggnadsarbete som väntas ta upp till 25 år och kosta hundratals miljoner kronor.

Startbeskedet som nu förbereds gäller att ta hand om ytorna i Östra Hamnen – här ska nämligen fartygen lasta och lossa. Västra Hamnen överges av handelssjöfarten – den är i för dåligt skick.

I samband med planeringen – Lidköping  är den hamn som ligger i  täten när det  gäller utveckling  bland Vänerhamnarna – har Sjöfartsverket redovisat vilka krav som ska ställas:

Fartygens maxlängd ökar  från 89 till 110 meter,
fartygens bredd  ökar från 13,4 till 16,5 meter.

Fartygens djupgående väntas  även i fortsättningen vara max 5,4 meter. Det krävs dock omfattande muddring. För att fartyg ska förflytta sig säkert krävs rejält med vatten under kölen. I dag krävs 5,8 meters djup, men det kommer att krävas 6,1 i den nya hamnen.

De nya slussarna tros bli klara 2030, men övriga   arbeten i Göta Älv dröjer så det kommer att dröja 15, kanske 20, år innan de större fartygen seglar upp i Vänern.

Kommunstyrelsen hanterar ärendet på onsdag. Det ska även antas av kommunfullmäktige innan startbeslut är helt klart.

Inledningsvis handlar det om att skaffa tillstånd hos miljödomstolen, samt att hantera hamnplanerna som i dag är grusplaner och naturområde. Det kallas numer terminalområde och är nu en investering på drygt 22 miljoner kronor. Priset för hela projektet beräknas i dagens  värde  till knappt 400 miljoner kronor. Pengar som investeras för att  sedan återbetalas under mycket  lång sikt via de avgifter som tas ut av Vänerhamn för användning  av hamnen. Vänerhamn arrenderar Lidköpings och flera andra hamnar i Vänern.

Skissen nedan är ur  det material som politikerna får – och som i övrigt är ett omfattande material.
Bildens rutmönster visar den utfyllnad som beräknas ske utanför dagens strandlinje. Delen till höger är redan påbörjad.
Bilden visar även en ny kaj i Östra hamnens nordsida som kräver muddring.
Bilden är klickbar till större format.

– – – – –
Lidköpingsnytt var första nyhetsmedie att berätta om den stora  utbyggnaden – klicka till den artikeln som har kartmaterial.