Gå direkt till Nyheten (Staten ökar krav på skolorna – inför nya kontrolldialoger)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 06 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Staten ökar krav på skolorna – inför nya kontrolldialoger

Publicerad tisdag, 28 september 2021, 10:02 av Redaktionen

Tydligare statligt ansvar för kvalitet och likvärdighet i skolväsendet
Som ett led i regeringens insatser för ökad kvalitet och likvärdighet får skolmyndigheterna i uppdrag att arbeta vidare med nationella målsättningar, delmål och indikatorer. Med dessa som utgångspunkt ska alla huvudmän inom skolväsendet sedan erbjudas återkommande kvalitetsdialoger. Skolverket ska även inrätta flera nya kontor runtom i landet för att komma närmare huvudmännen.

– Staten behöver ta ett större ansvar för skolans utveckling för att förbättra jämlikheten och höja kunskapsresultaten. Regeringen säkerställer nu att Skolverket som ansvarig myndighet finns närmare huvudmännen för att kunna möta deras behov, bidra till kvalitet i undervisningen och motverka regionala skillnader mellan förskolor och mellan skolor, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Bakgrunden till uppdraget är de rekommendationer som OECD lämnade till Sverige 2015, samt de förslag som därefter utarbetades av Skolkommissionen.

Skolverket får bland annat i uppdrag att föreslå nationella målsättningar för de skolformer som i dag saknar sådana, samt för fritidshemmet. Vid behov ska myndigheten även föreslå justeringar av befintliga nationella målsättningar. Vidare ska Skolverket ta fram och utveckla delmål och indikatorer för uppföljning och analys av huvudmännens verksamhet och resultat. Skolverket ska även identifiera, sammanställa och utveckla framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling. Arbetet ska genomföras med utgångspunkt i tidigare uppdrag och i dialog med Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Skolforskningsinstitutet.

Skolverket och SPSM ska gemensamt erbjuda huvudmännen inom skolväsendet återkommande kvalitetsdialoger. Dialogerna ska inledas under andra halvåret 2022.

För att underlätta kvalitetsdialogerna och för att staten ska komma närmare huvudmännen ska Skolverket öppna flera nya kontor för att myndigheten ska få en större spridning och närvaro i landet. Genom de nya regionala kontoren ska Skolverket arbeta nära huvudmännen och skapa forum för erfarenhetsutbyte. Inrättandet av nya kontor ska påbörjas under 2022.

________________
Pressmedddelande