Gå direkt till Nyheten (Stora skillnader i vaccination i Lidköping
Boende i Gamlestan hade sämst skydd i augusti)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 03 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Stora skillnader i vaccination i Lidköping
Boende i Gamlestan hade sämst skydd i augusti

Publicerad torsdag, 23 september 2021, 13:21 av Nyhetstjänsten Newsworthy

– Är vaccinationsgraden jämnt fördelad blir det svårare för smittan att spridas, säger Tom Britton, professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet.
Nu  kan vaccineringen följas  i 23 olika  områden i Lidköping, men med eftersläpning – rapporterna tar tid att sammanställa.

Massvaccinationsfasen går mot sitt slut och för regionerna gäller det att nå ut till de ännu ovaccinerade. Därför har Folkhälsomyndigheten tagit fram siffror på en ny, mer detaljerad geografisk nivå. Med hjälp av dem ska regionerna kunna rikta sina insatser för att höja täckningen, vilket regeringen också avsatte 40 miljoner kronor till förra veckan.

Folkhälsomyndighetens nya data delar in Lidköpings kommun i 23 områden.
Högst andel vaccinerade finns i delar av Majåker-Ljunghed-Lidåker, Råda-Askeslätt och Tofta-Stenhammar-Sjölunda, där 93 procent av den vuxna befolkningen hade fått minst en dos i slutet av augusti.

Det kan jämföras med delar av Gamla Staden där 74 procent tagit en dos. Här är det med andra ord hela tre av tio som går ovaccinerade.

Jämfört med resten av landet tillhör de minst vaccinerade områdena i Lidköpings kommun ändå inte de med allra lägst vaccionationsgrad. Det finns områden i landet där över hälften av den vuxna befolkningen är helt ovaccinerad.

Tittar man på hela riket har de lågvaccinerade områden ofta större andel invånare med utländska bakgrund. Det verkar också finnas samband mellan vaccinationsgrad och socioekonomiska faktorer som inkomst.

Att vaccinationstäckningen skiljer sig åt gör att smittan kan orsaka utbrott i de mindre vaccinerade områdena, säger Tom Britton.

– Finns det områden med mindre vaccintäckning kan smittan fortsätta att spridas där. Är vaccinationsgraden jämnt fördelad blir det svårare för smittan, säger han.

– Om vi har två områden, ett med 70 procents vaccinationstäckning och ett med 90 procents, är det en större vinst att öka andelen vaccinerade i området med lägre täckning. Du tjänar mer på varje vaccindos för att pressa ner smittspridningen kan man säga.

Ungefär en femtedel av Lidköpingsborna bor i områden där fler än 90 procent av den vuxna befolkningen tagit en första dos i slutet av augusti.

Exakt hur stor andel av befolkningen som behöver vara immun för förhindra stora utbrott råder det olika uppfattning om. Olika forskare gör olika bedömningar, men siffrorna börjar vid 70-80 procent – ibland ännu högre. Enligt Tom Brittons beräkningar bör immuniteten ligga runt 80 procent för hela befolkningen, vilket i praktiken betyder en ännu högre vaccinationsgrad.

– Vaccinen är inte helt perfekta, vilket gör att om vi ska ha en immunitet på 80 procent behöver vi vaccinera fler än 80 procent, närmare 90 procent.

Den här statistiken visar dessutom bara befolkningen över 18 år, medan smitta kan spridas även bland yngre. Sedan i somras vaccineras även 16- och 17-åringar och under hösten ska även barn mellan 12 och 15 år erbjudas vaccin.

Folkhälsomyndigheten utgår ifrån SCB:s demografiska statistikområden, så kallade Deso-områden. Sverige är indelat i 5984 områden, med mellan 700 och 2700 invånare. Av dem finns 23 i Lidköping.

Siffrorna gäller den 27 augusti och andel befolkningen över 18 år som fått minst en dos vaccin. Vecka 34 hade 85,6 procent av den vuxna befolkningen i Lidköpings kommun fått minst en dos. Sedan dess har andelen ökat med ungefär 2,7 procentenhet totalt på kommunnivå.

Götene

Folkhälsomyndighetens nya data delar in Götene kommun i tio områden. Högst andel vaccinerade finns i delar av Källby, där 89 procent av den vuxna befolkningen hade fått minst en dos i slutet av augusti. Det kan jämföras med delar av Götene tätort nordöstra där 70 procent tagit en dos. Här är det med andra ord hela tre av tio som går ovaccinerade.

Skara

Folkhälsomyndighetens nya data delar in Skara kommun i elva områden. Högst andel vaccinerade finns i delar av Skara tätort nordvästra, där 88 procent av den vuxna befolkningen hade fått minst en dos i slutet av augusti. Det kan jämföras med delar av Skara tätort sydvästra där 68 procent tagit en dos. Här är det med andra ord hela tre av tio som går ovaccinerade.

Vaccinationsgraden i de minst vaccinerade områdena i Skara kommun är bland de lägsta i hela landet.

Vara

Folkhälsomyndighetens nya data delar in Vara kommun i tio områden. Högst andel vaccinerade finns i delar av Vara västra och Stora Levene-Håkantorp, där 85 procent av den vuxna befolkningen hade fått minst en dos i slutet av augusti. Det kan jämföras med delar av Kvänum där 75 procent tagit en dos.

Jämfört med resten av landet tillhör de minst vaccinerade områdena i Vara kommun ändå inte de med allra lägst vaccionationsgrad.

Grästorp

Folkhälsomyndighetens nya data delar in Grästorps kommun i fyra områden. Högst andel vaccinerade finns i delar av Grästorps samhälle, där 89 procent av den vuxna befolkningen hade fått minst en dos i slutet av augusti. Det kan jämföras med delar av Grästorps omnejd där 81 procent tagit en dos.

Jämfört med resten av landet tillhör de minst vaccinerade områdena i Grästorps kommun ändå inte de med allra lägst vaccinationsgrad.

_______
Martin Olsson
martin@newsworthy.se
Datajournalist