Gå direkt till Nyheten (Frågor om nya Moderater på kommunposter – jäviga eller?)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Frågor om nya Moderater på kommunposter – jäviga eller?

Publicerad tisdag, 21 september 2021, 14:40 av Björn Smitterberg

Tidigare i dag har Lidköpingsnytt presenterat en lista  från Moderaterna  i Lidköping som vill  byta personer på vissa poster i kommunens nämnder och styrelser. Läsare har hört av sig till Lidköpingsnytt och ifrågasatt om det inte  är jäv när en ledande företagare  tar plats.

Principen är  att en politiker kan vara jävig i vissa frågor, och ska  då inte delta när just den frågan diskuteras. Situationen är inte ny, den förekommer ganska ofta och inte minst när det gäller beslut som rör idrott och andra  föreningar. Den som är jävig brukar lämna sammanträdeslokalen.

Reglerna om jäv slås fast i flera lagar, när  det gäller offentliga tjänster finns de i flera bestämmelser. Enligt dessa kan jäv uppstå för exempelvis kommunanställda eller kommunpolitiker om:
• du är sakägare, part eller kan antas bli påverkad av beslutet
• du är ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet
• någon du är släkt med eller en närstående är sakägare, part, blir påverkad av beslutet, är ställföreträdare eller ombud
• du har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende i en lägre instans
• du deltar i eller närvarar vid handläggningen av ett ärende om tillsyn över en kommunal verksamhet som du är knuten till

_____________
Källa Statskontoret

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Gurkan
Gäst
Gurkan
21 september, 2021 06:19

Det finns även en annan sak att ta hänsyn till i detta sammanhang. Och det är vilken information en viss ledamot får till sig i ett tidigt skede och exempelvis byggplaner. Om samma ledamot är verksam inom byggbranschen så kan det vara en konkurrensfördel att då samtidigt vara politiker och ta fram riktlinjer för dessa planer. Det kan ge denna politiker en klar konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter. Tycker inte det är lämpligt att vara aktiv politiker och samtidigt aktiv byggare åt samma kommun.