Gå direkt till Nyheten (Förändringar inom säkerhet och räddningstjänst diskuteras)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 03 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Förändringar inom säkerhet och räddningstjänst diskuteras

Publicerad torsdag, 16 september 2021, 17:48 av Björn Smitterberg

Räddningstjänsten i Västra Skaraborg omfattar genom samarbete Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga. Men i ett konsultförslag till kommunerna finns alternativ som innebär att samarbetet kan splittras.

Bakgrunden är nya krav som reses dels på säkerhetsarbete, men även på beredskapsplaner och räddningstjänstens organisation. Bl a väntas en ny lag där kommunerna får ökat ansvar för  det brottsförebyggande arbetet, och ökat ansvar för informations- och datasäkerhet. Kommunerna måste också vara mer beredda  på kriser än man varit inför den pandemi vi just genomlever. Bl a måste det finnas planer för att få personal till viktiga verksamheter.

Det här är ett utredningsarbete som gjorts av konsultföretaget Public Partner. I nästa  vecka kommer politiker i Lidköping att börja diskutera  förslaget.

Här finns alltså möjlighet att dela upp räddningstjänsten kommunvis eller genom andra samarbeten. Den kommun som skulle tjäna mest på detta är Lidköping.

Rollerna i säkerhetsarbetet behöver enligt utredningen klarläggas. Det konstateras att de övningar som hållits inte varit särskilt träffsäkra.

Dataskyddsombud och informationssäkerhetssamordnare finns i dag hos Göliska IT som alltså ska arbeta mot Göliskas sex medlemskommuner – inte bara de fyra i Räddningstjänsten Västra Skaraborg. Det är en ordning som konsulterna tar ett visst avstånd ifrån, för kommundirektörerna som har  nyckelroller vid kriser förfogar inte  direkt över resursen hos Göliska, det är även en resurs som inte räcker till allt som ska göras.

Det säkerhetspolitiska läget runt Sverige har försämrats och här har regeringen beslutat att kommunerna i förväg ska veta hur personalförsörjning kan ske om en stor del av de anställda blir inkallade – för att ta ett tänkbart exempel.

Cybersäkerheten sätts också i fokus. Likaså finns i kommunerna känslig information som behöver  skyddas och den information som ska spridas behöver kunna göra det på ett säkert sätt.

Kommunerna rekommenderas anställa fler som arbetar med säkerhetsfrågor och se till att säkerhetsarbetet finns brett i verksamheterna. Ökad kompetens bland nyckelpersoner efterfrågas.

Fyra alternativ för framtida organisation finns – men ett alternativ nämns inte och  det är samtalen mellan räddningstjänster i Skaraborg om ett utökat samarbete även om det mest handlar om ledningsförmåga i akuta insatser.

Alternativen som nämns:
1. Behålla och utveckla den nuvarande organisationen inom den gemensamma räddningstjänsten.
2. Gemensam organisation där tjänster köps genom avtal.
3. Lidköping för sig och tre övriga tillsammans.
4. Varje kommun har egen organisation.

Politiker och topptjänstemän i kommunerna måste ha tätare kontakter, enligt utredningen.

Lidköping har ett särskilt behov av att se över säkerhet i olika former genom att det finns flygvapenförband inom kommungränsen.