Gå direkt till Nyheten (Bidrag till föreningar som har svårt efter pandemin)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 23 januari 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Bidrag till föreningar som har svårt efter pandemin

Publicerad onsdag, 15 september 2021, 17:46 av Björn Smitterberg

En rad föreningar med verksamhet för bl a äldre i Lidköping har fått chans att söka bidrag för att förbättra sin ekonomiska situation. Det har gått att skicka in redovisningar för  2020 långt fram i år. Men pandemin har ställt till det.

Det här är  bidrag som beslutas av Vård- och omsorgsnämnden – VoN. Det är alltså inte något som exempelvis Kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden eller kommunstyrelsen fördelar.

Reglerna  för bidrag från VoN:
Bidragssökande förening ska ha regelbunden verksamhet som är i linje med den verksamhet Vård & Omsorg normalt bedriver, omsorg om äldre personer och personer med funktions­ned­sättning, samt följa den målsättning som fastslagits i socialtjänstlagen, d.v.s. främja människors
·       sociala trygghet
·       jämlikhet i levnadsvillkor
·       aktiva deltagande i samhällslivet

Krav (villkor) för bidrag
För att få fullt föreningsbidrag ska 75 % eller fler av föreningens medlemmar vara folkbok­förda i Lidköpings kommun. Föreningar som är organiserade i större distrikt och bedriver verksamhet även i Lidköpings kommun och har mindre andel medlemmar än 75 % folk­bok­förda i Lidköpings kommun får ett bidrag som motsvarar andelen Lidköpingsmed­lemmar.

Förening som söker bidrag ska ha antagit stadgar, ha medlemsregister och ha valt styrelse som ansvarar för verksamheten.

Föreningen ska vara öppen för alla och arbetssättet i föreningen ska vara demokratiskt.

Nu har tjänstemän sammanställt  de ansökningar som kommit in. Det handlar om drygt 1,5 miljoner kronor för 2020, vara drygt hälften beslutats tidigare och resten ska  beslutas  nu. Detta utan att boulealliansens ansökan om hyresbidrag är medräknat.

De föreningar som tillsammans bildat Boulealliansen har drabbats av inkomstbortfall. Lokalen har inte fått användas, och caférörelsen i hallen har legat  nere på grund av pandemin. Därför  finns en ansökan om hyresbidrag på 100.000 som inte är med.

Flera föreningar – nästan alla samt några som inte  sökt bidrag för 2020  – har även sökt bidrag för 2021. Här har bidragen räknats  upp med 1,5%  jämfört med 2020. Hembygdsföreningarna i Strö och Söne samt Tun  Bygdens intresseförening  är nya som ej sökt för 2020.

I tjänstemannaskrivelsen finns  några rader som måste läsas flera gånger för att förstås:

– Föreningsbidrag för verksamhetsåret 2021 hanteras på samma sätt att de föreningar som ansöker för verksamhetsåret 2021 får samma ersättning som de fick för verksamhetsåret 2020.
– De föreningar som inte ansökt för verksamhetsåret 2020 men ansökt för verksamhetsåret 2021 handläggs enligt vanligt rutin för föreningsbidragsreglerna.
– Föreningar som inte ansöker om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2021 får inget bidrag.