Gå direkt till Nyheten (Budget förslag i dag: Idrott och kultur)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 maj 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Budget förslag i dag: Idrott och kultur

Publicerad tisdag, 14 september 2021, 08:59 av - Inskickat material

De båda regeringspartierna föreslår i dag att kulturen och idrotten ska få ökat  stöd 2022. Det ingår i förslaget till budget som ska läggas i höst.

Regeringen föreslår att 400 miljoner kronor tillförs svensk idrott under 2022 för att underlätta uppstart av idrott efter pandemin och ökat deltagande i idrott för barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Förslaget lämnas i budgetpropositionen för 2022.

Regeringen föreslår att 940 miljoner satsas på det fria kulturlivet. Hela kulturlivets mångfald av verksamheter och aktörer har drabbats av pandemin och konsekvenserna riskerar att kvarstå under en lång tid framöver.
Regeringen föreslår att 75 miljoner kronor avsätts under 2022 för att förstärka satsningen Stärkta bibliotek. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.
Regeringen föreslår att Riksantikvarieämbetet tillförs 10 miljoner kronor årligen under åren 2022–2024 för att möta ett omfattande behov av stöd till vård och utveckling av kulturmiljöer över hela landet.
Regeringen föreslår i Höständringsbudget för 2021 ett stöd på sammanlagt 95,7 miljoner kronor till vissa statligt finansierade kulturinstitutioner. Pandemin har medfört begränsade möjligheter att bedriva verksamhet, vilket inneburit kraftigt minskade intäkter.
Regeringen föreslår att de centrala museer som är myndigheter samt Statens musikverk tillförs medel för digitalisering av kulturarvet och utveckling av digitala tjänster. Myndigheterna föreslås tillföras 20 miljoner kronor årligen för 2022 och 2023 för ändamålet.
Regeringen föreslår att Naturhistoriska riksmuseet tillförs 15 miljoner kronor årligen från och med 2022 för att samordna pollenövervakningen i Sverige. Regeringen tar därmed ett samlat och långsiktigt ansvar för finansiering och producering av pollenprognoser i hela landet.

– Utdrag ur pressmeddelanden