Gå direkt till Nyheten (75 fotgängare och cyklister skadade i Lidköping på 5 år)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

75 fotgängare och cyklister skadade i Lidköping på 5 år

Publicerad torsdag, 19 augusti 2021, 08:00 av - Inskickat material

Färre fotgängare och cyklister dör i trafiken – så många har skadats i Lidköping

Antalet dödsolyckor med fotgängare och cyklister i kollision med motorfordon har minskat med över en tredjedel under de senaste tio åren i Sverige. I Lidköping har elva svåra olyckor rapporterats in de senaste fem åren. Det visar försäkringsbolaget Ifs analys av statistik från trafikdatabasen Strada.

Inför skolstarten är det många barn som ska ut i trafiken. Att ta sig dit till fots eller på cykeln gynnar både hälsa och miljö, men sätter också extra ljus på frågor om trafiksäkerhet.

I Lidköping rapporterades totalt 75 olyckor med cyklister eller fotgängare, i alla åldrar, i möte med motorfordon under åren 2016 till 2020. Av dessa ledde elva till måttliga, svåra eller dödande skador.

I hela landet har dödsolyckor minskat rejält under det senaste årtiondet. I början av 2010-talet dog i snitt drygt 60 fotgängare och cyklister i kollision med motorfordon varje år. Mot slutet av årtiondet var motsvarande siffra under 40, en minskning med över en tredjedel. Störst minskning har skett bland fotgängare.

Även andelen svåra olyckor minskar. Olyckor med måttliga till dödande skador, utgör en allt mindre del av totala antalet olyckor mellan motorfordon och oskyddade trafikanter i landet.

– Positiva faktorer som påverkar trafiksäkerheten är de åtgärder som sker successivt sedan drygt tio år för att få ner hastigheten i tätbebyggda områden, dels med hastighetsbegränsningar till 30-40 kilometer i timmen, dels med andra hastighetssäkrande åtgärder. Dessutom separeras oskyddade trafikanter i högre grad från motortrafiken, och fler bilar har teknik som autobroms och detektion av fotgängare och cyklister, säger Irene Isaksson Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.

Siffrorna bygger på uppgifter som rapporteras in från polis och sjukhus till databasen Strada.

Ovanligt med olyckor med barn

Det är till allra största del vuxna som skadas i cykel- och fotgängarolyckor med motorfordon i Sverige. Av de 75 olyckorna som rapporterades i Lidköping under de senaste fem åren var barn inblandade i 25, i de flesta fallen med lindriga skador.

– Det är först i tonåren olyckor i möte med motorfordon ökar, då det blir vanligare att man tar sig ut i trafiken på egen hand, säger Irene Isaksson Hellman.

Singelolyckor på cykel, som inte är medräknade i denna statistik, är däremot mycket vanligt ned i lägre åldrar, dels när man är liten och ovan att cykla men främst bland de växande barnen som leker och trixar, tillägger Irene Isaksson Hellman.

Ibland sker ändå allvarliga olyckor med barn och motorfordon. I Lidköping har två olyckor rapporterats in under senaste femårsperioden där ett barn under 18 år skadats måttligt, allvarligt eller avlidit.

– Även om antalet olyckor med svåra följder minskar, är det viktigt att inte ignorera farorna och vara uppmärksam och försiktig i trafiken. Det gäller särskilt unga trafikanter som inte har så stor vana att röra sig i trafiken. Att gå eller cykla till skolan främjar barns hälsa och välmående. Det är viktigt att lära barnen agera med förstånd i trafiken och hjälpa dem att finna en trafiksäker väg, säger Irene Isaksson Hellman.

Hastigheten betydande för svåra olyckor

Generellt är det längs vägsträckor och vid korsningar de riktigt allvarliga olyckorna sker.

– De flesta olyckor sker i tätbebyggda områden där många oskyddade trafikanter rör sig och hastighetsbegränsningen är relativt låg. Då hastighet är en av de avgörande faktorerna för hur allvarlig konsekvensen blir är dock olyckor som sker på sträckor med högre hastighet oftast de absolut farligaste, säger Irene Isaksson Hellman.

Tabell: Så många olyckor med fotgängare och cyklister i kollision med motorfordon rapporterades i Västra Skaraborgs kommuner 2016-2020:

Lidköping 75

Götene 12

Skara 34

Vara 15

Grästorp 5

Tips för säkrare skolväg:

* Var ett bra föredöme, gör själv som du vill att barnen ska göra: Använd alltid hjälm när du cyklar
* Se till att ha reflexer och lampor redan nu, mörkret kommer snabbt, att se och synas är bland det viktigaste vi kan lära våra barn
* Var tydlig i trafiken, ge signal när du ska svänga, se dig om och ta inte för givet att bilisterna och andra trafikanter sett dig även om du sett dem. Var uppmärksam på trafiken, gå eller cykla inte rakt ut
* Starta terminen med att cykla eller gå tillsammans med barnen till skolan för att visa en bra väg
* Turas om med andra föräldrar att följa barnen till skolan
* Undvik motortrafik där det går, använd gång- och cykelbanor
* Om man måste korsa en väg med motortrafik gör det där det hastighet och passager är anpassade och trafiksäkrade
* För barn som åker kollektivt, lär dem att inte springa ut framför eller bakom en buss utan att se sig om ordentligt
* Att gå eller cykla till skolan främjar hälsa och välmående, lär barnen att agera med förstånd i trafiken och hjälp dem att finna en trafiksäker väg.

________________
Text tillhandahållen av If. Bilder ur Lidköpingsnytts arkiv.

4 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Jan Johansson
Gäst
Jan Johansson
19 augusti, 2021 08:39

Vill lägga till ett tips för säkrare skolväg.
Lägg mobilen i fickan (om den absolut måste med till skolan) tillsammans med hörlurar/headset och koncentrera er på trafiken.

Nisse
Gäst
Nisse
19 augusti, 2021 12:00

Gäller även bilister – är ju inte helt enkelt att komma ihåg alla gånger…

Jan Johansson
Gäst
Jan Johansson
19 augusti, 2021 08:40
Svarar  Nisse

Det ena utesluter inte det andra.

Nabil
Gäst
23 augusti, 2021 08:41

Så sorgligt! :(