Gå direkt till Nyheten (Nedslag i Lidköpings historia
Tidiga bokhandlare i Lidköping, del 3)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 26 september 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nedslag i Lidköpings historia
Tidiga bokhandlare i Lidköping, del 3

Publicerad Wednesday, 11 August 2021, 09:21 av Redaktionen

Den 20 februari 2019 kunde man läsa rubriken 176-åriga bokhandeln laddar för bokrean och underrubriken En av Sveriges äldsta bokhandlar.  Det handlade om Axel Ericssons bokhandel, som på en skylt utanför butiken vid Nya stadens torg anger, att man etablerades 1837. Om så är fallet, var bokhandeln 176 år 2019.
Men stämmer detta?
Frågan har föranledde arkivforskaren Alf Johansson att leta fram uppgifter om tidiga bokhandlare i Lidköping. Detta är 3:e delen.

A. Hallmans Bok- Musikhandel 1843-1853

A. Hallman var den andre i ordningen av bokhandlare som annonserade i LT. Hans första annonser kom den 18 februari 1843. Det stämmer således, att han startade som bokhandlare i Lidköping 1843.

Hallman hade sin bokhandel ”i huset N:o 74” på ”andra våningen vid torget i nya Staden”. Jag har markerat denna fastighet på kartan från 1856. Av annonsen framgår, att han utöver böcker och lektyr av olika slag också erbjöd musikalier, planschverk, papparbeten mm.

När man läser i husförhörslängden för åren 1833-1839, står Sv. Arv. Hallman antecknad som vinhandlare och ägare av tomten nr 74. Han var född i Göteborg 1793 och hans hustru Maria Christina var född i Lidköping 1803. De hade då fem barn, bland annat sonen Carl Wilhelm.

I en av de första annonserna den 11 mars meddelade han öppettiderna för sitt lånbibliotek. Det var öppet på ”sö[c]knedagar” kl 8-12 på förmiddagen och kl 3-6 på eftermiddagen.

I pappas gamla Bonniers konversationslexikon, XI Stone-Tång tryckt 1927 kan man om begreppet söcken läsa:

Söcken, söckendag (f[orn]sv[enskans] söknadsdagher, av sökn, icke helgad), vardag, varje dag i veckan utom söndag l. annan helgdag].”

Hallman annonserade därefter flitigt i Lidköpings tidningar under de kommande åren. Att här redovisa alla hans annonser har jag därför avstått från. I de första annonserna från 1843 hittar man intressanta böcker mm:

– Läroböcker uti Tyska, Franska, Engelska, Italienska, Grekiska och Latinska språk,
– Ny Läkebok för många sjukdomar, kallad Brännvin och Salt,
– Symönster till både Karl- och Fruntimmers-kläder med beskrifning,
– Bråderimönster till både Tyll och Stramalj,
– Predikningar och Postillor och Åtskilliga Andaktsböcker och
– Häften i ett Läsebibliothek och av Lördags-Magasinet.

Hallman sålde också lotter till hugade spekulanter. Det handlade om ”Kongl. Danska Nummerlotteriets 1554:de dragning”. Lotteriet hade uppenbarligen funnits länge. Alla lovades valuta för pengarna. Om man inte fick någon vinst skulle man ändå få Benjamin Franklins bok Vägen till Rikedom och Välstånd. Enligt Focus uppslagsbok, band II Fn-K uppfann Benjamin Franklin (1706-1790) åskledaren 1752 och verkade som amerikansk statsman, fysiker och författare.

Hallman utökade sin verksamhet och i sin bokannons i LT den 4 maj 1844 erbjöd Hallman, att han kunde rekvirera utländska böcker och musikalier genom sina kontakter i Stockholm och Göteborg. I samma nummer av tidningen annonserade han också som hyresförmedlare.

Hallman utökade också efter hand sitt lånbibliotek. I en bokannons i LT den 17 augusti 1844 kunde han meddela, att hans bibliotek ”har nu ett antal af 2500 ex. i alla ämnen till nytta och nöje”.

Så kunde man i LT den 5 oktober 1844 se en symbol för annonser om böcker. Det var förstås i en av Hallmans bokannonser.

Men det var inte alltid det blev helt rätt i Hallmans annonser. Detta konstaterades i en insändare i LT den 19 oktober 1844. Insändarskribenten hade blivit nyfiken på åtskilliga titlar, ”som man icke ens sett anmälda i Stockholms-Tidningarne”. Vid besök i bokhandeln hade det dock visat sig, ”att Hr Hallman icke hade någon enda af dessa artiklar, oaktadt han annonserat dem.” Insändaren och redaktionens kommentarer har jag nedan återgivit i sin helhet.

________________________________

Tidigare artiklar skrivna av Alf Johansson i Lidköpingsnytt – klicka