Gå direkt till Nyheten (Ny svärmningsvåg av granbarkborren)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Ny svärmningsvåg av granbarkborren

Publicerad onsdag, 04 augusti 2021, 09:49 av Redaktionen

Den nya generationen granbarkborrar har de senaste veckorna börjat lämna träden och en ny svärmningsvåg har konstaterats. Detta ökar nu risken för nya skador på granskog i redan hårt drabbade områden. Varmt och torrt väder under juni och juli gör att ytterligare angrepp av granbarkborren är att vänta i södra och mellersta Sverige den närmaste tiden.

Skogsstyrelsens och skogsbrukets svärmningsövervakning och observationer visar tecken på att en ny generation granbarkborrar börjat svärma. De angriper såväl vindfällen, avverkade träd som stående skog.

– Det är därför läge att söka efter nya angrepp, upparbeta och transportera bort dessa träd så snart som möjligt. Även om den nya generationen har börjat lämna träden för att svärma och vi kan förvänta oss nya angrepp, är det fortfarande viktigt att leta upp och åtgärda vårens skador. Ju tidigare desto bättre. Träd från vårens angrepp bör tas ut ur skogen med så mycket bark kvar som möjligt för att insekterna ska följa med stammarna ut och inte orsaka mer skada i redan hårt drabbade områden, säger Lennart Svensson, nationell skogsskadesamordnare på Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen, tillsammans med de andra aktörerna inom samverkansprojektet Stoppa borrarna, uppmanar alla skogsägare att fortsätt leta efter nya angrepp. Leta främst i närheten av tidigare angripen skog, där det finns färska vindfällen och i så kallade riskbestånd (se Skogsstyrelsens karttjänst). Ju tidigare du upptäcker och åtgärdar angrepp, desto större virkesvärde går att rädda.

– Flera åskoväder har under sommaren dragit fram i visa delar av landet med nya vindfällen som följd som nu lockar till sig granbarkborrar. Ett intensivt arbete pågår för att hitta och åtgärda alla skador och det är extra viktigt att du som skogsägare inventerar din skog kommande veckor, säger Marco Boudreau, områdeschef på Stora Enso.

Förhöjd svärmningsaktivitet

Den ökade svärmningsaktiviteten, som sannolikt är en blandning av både första och andra generationen granbarkborrar, märks främst i Götaland i områden som haft stora populationer av granbarkborre sedan 2018 och därför också mycket stora skador på stående skog.

Hur stora skadorna blir efter den här sommaren är för tidigt att säga. Skogsstyrelsen kommer tillsammans med skogsbruket inom samverkansprojektet Stoppa borrarna att göra en första preliminär bedömning av årets skador i början av september. En slutgiltig uppskattning baserad på objektiv inventering, görs senare i höst i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet.

___________________________
Pressmeddelande från Skogsstyrelsen