Gå direkt till Nyheten (SydVästlänken driftsätts – förstärker elnätet)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 23 januari 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

SydVästlänken driftsätts – förstärker elnätet

Publicerad tisdag, 27 juli 2021, 14:58 av Redaktionen

I dag tas SydVästlänken i kommersiell drift.
Investeringen på 7,3 miljarder kronor är Svenska Kraftnäts största investering i transmissionsnätet någonsin och kommer bidra till en kraftigt ökad överföringskapacitet mellan mellersta och södra Sverige.

– SydVästlänken är ett viktigt steg för att stärka elförsörjningen i söder och minska skillnaden i elpriserna mellan mellersta och södra Sverige. Nu planerar regeringen för ytterligare åtgärder och en ökad takt i utbyggnaden av elnäten, säger energiminister Anders Ygeman.

Produktionen av el sker ofta i mer nordliga delar av Sverige, samtidigt är elbehovet störst i söder. SydVästlänken är därför en viktig åtgärd för att stärka överföringskapaciteten i det svenska elnätet och ett viktigt bidrag för att minska skillnaderna i elpriset mellan elområde 3 och 4. Svenska kraftnät bedömer att SydVästlänken kommer öka överföringskapaciteten mellan mellersta och södra Sverige med 25 procent.

För att vi ska kunna nå klimatmålen och möjliggöra elektrifieringen av transportsektorn och industrin, behöver elnäten förstärkas och byggas ut. Regeringen planerar därför för tredubblade investeringar i elnätet de kommande åren och mellan 2022-2024 väntas Svenska kraftnät investera 23,3 miljarder kronor i upprustning och utbyggnad av elnäten.

SydVästlänken består av två delar och sträcker sig mellan Hallsberg i Närke till Hörby i Skåne. Den norra delen består av en 18 mil lång luftledning och är i drift sedan 2015. Den södra delen, som nu tas i drift, utgörs av en 25 mil lång förbindelse mellan Barkeryd och Hurva, varav 19 mil består av en markkabel.