Gå direkt till Nyheten (Överklagar bostadsplaner i Vinninga)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 05 juli 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Överklagar bostadsplaner i Vinninga

Publicerad måndag, 26 juli 2021, 11:39 av Björn Smitterberg

En bostadsrättsförening samt fastighetsägare som är grannar till det planerade bostadsområdet Vinninga Trädgårdsby har överklagat kommunfullmäktiges beslut om planen till Mark- och miljödomstolen.

Bostadsrättsföreningen Sävare anser att planen på bl a tvåvåningshus är integritetskränkande för medlemmarna i bostadsrättsföreningen.
– Vi berörs hög grad av detaljplanen med nya tomter direkt angränsande till våra nuvarande, vilket medför integritetsstörande närhet och insyn samt praktisk olägenhet hur våra nuvarande häckar ska förvaltas med kommande, idag okända, grannar.

Bostadsrättsföreningen har tidigare och utan framgång framfört att det behövs avskiljande mark mellan föreningens bostäder och den nya bebyggelsen.

En granne som bor intill skriver:
– Vi anser inte att bebyggelsen av tvåvåningshus mot de södra delarna av planområdet förenligt med befintlig bebyggelse. Husen placerade nära bland annat vårt boningshus med balkonger som vetter mot vår primära sällskapsyta tomten. Det finns dagsläget inga andra tvåvåningshus närområdet, vilket gör det onaturligt inte bara för oss utan även för övriga fastigheter som gränsar mot det planlagda området.

De överklagande misstror alltså inte bebyggelseplanerna i sin helhet, utan önskar att integriteten mellan dessa och det nya området stärks bl a genom att inte tillåta annat än enplanshus.

_________________________
Se också Lidköpingsnytts artikel om planerna. Klicka.