Gå direkt till Nyheten (Skärpt syn på flerfaldig brottslighet
Straffrabatt kan tas bort för unga)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 05 augusti 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Skärpt syn på flerfaldig brottslighet
Straffrabatt kan tas bort för unga

Publicerad onsdag, 21 juli 2021, 11:19 av Redaktionen

Vid en presskonferens i dag presenterade justitieminister Morgan Johansson förslag på skärpta straff. Bl a föreslås att varje brott ska bestraffas var för sig och inte i klump. Här har dansk lagstiftning varit förebild. Dessutom föreslås att straffrabatten tas bort för unga kriminella. Regeringen kommer inom kort att tillsätta en utredning för att se över den så kallade mängdrabatten för personer som döms för flera brott. Syftet är att säkerställa att straffet står i proportion till brottslighetens allvar även för den som begår flera brott.

När en person döms för flera brott bestämmer domstolen normalt en gemensam påföljd utifrån den samlade brottslighetens allvar. Det är i grunden en rimlig ordning. Samtidigt är det viktigt att tydligt markera att brott aldrig ska löna sig.

– Om lagstiftningen uppfattas så att det efter ett visst antal brott ser ut att sakna betydelse att en gärningsman gör sig skyldig till ytterligare brott, kan det ge intryck av att rättsordningen till sist är likgiltig inför den skada brottsligheten medför. Det riskerar att undergräva systemets trovärdighet och legitimitet. Vid flerfaldig brottslighet bör hela straffskalan användas i ökad utsträckning. Det är därför hög tid att se över dagens regelverk, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Regeringen tillsätter därför en utredning som ska se över lagstiftningen för att säkerställa att straffet står i proportion till brottslighetens allvar, även för den som begår flera brott.

Utredningen ingår i regeringens åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Utredare blir hovrättspresidenten Anders Perklev.

Utredningen ska redovisas senast den 20 januari 2023.

Straffreduktion för unga slopas vid allvarlig brottslighet

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att straff­reduktionen för personer i åldern 18–20 år tas bort vid allvarlig brotts­lighet. Förslaget innebär att unga myndiga som begår grova brott kommer att dömas till längre fängelse­straff. Det handlar exempel­vis om rån, grov miss­handel, våld­täkt och grovt vapen­brott.

I dag utgör den unges ålder en förmild­rande omstän­dighet när dom­stolen ska bestämma hur långt ett straff ska bli.

– Det är inte rimligt att personer som är 18 år och som begår allvar­liga brott regel­mässigt får sina straff nedsatta till hälften. Vid grova brott måste sam­hället kunna reagera kraftfullt och en krimi­nell livsstil avbrytas i tid. De här förslagen innebär ett rejält steg i den rikt­ningen, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

I lagråds­remissen föreslår regeringen att straff­reduktionen för unga myndiga slopas om brottet har ett minimi­straff på fängelse i ett år eller mer. Detsamma ska gälla för brott som i det enskilda fallet bör straffas med fängelse i minst ett år även om brottets minimi­straff är lägre. Det ska inte heller krävas starkare skäl än normalt för att döma en ung myndig person till fängelse. Samma straff som för andra myndiga personer ska också kunna dömas ut, exempelvis fängelse på livstid.

Vidare föreslås att vissa all­var­liga brott, till exempel mord eller våld­täkt mot barn, inte ska kunna preskri­beras om brottet begåtts av någon som fyllt 18 år.

Förslagen är en del av regeringens 34-punkts­program mot gäng­kriminali­teten.

Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

guest
5 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Yim - Yung
Gäst
Yim - Yung
21 juli, 2021 12:17

Ska inte finnas någon form av rabatt för brott.
Se på USA. Ett föregångsland i att bestraffa sina medborgare.(o även andras dito)
Där kan man få flertal livstidsstraff
Där straff räknas ihop. så om man har lite oflyt så kan man dra på sig 980 års fångelse eller så.

kanske lite väl hårt eller?
man kanske kan försvenska straffen lite?

Nisse
Gäst
Nisse
22 juli, 2021 01:19
Svarar  Yim - Yung

Tuffare lagar i USA är en nödvändig effekt av ett ovanligt liberalt förhållande till skjutvapen – och det är ju vapnen vi primärt vill åt här med, så det kan vara läge att följa de aktivitieter som nu påbörjas där borta för att hantera just illegala vapen.

Trött på mellanmjölkspolitik
Gäst
Trött på mellanmjölkspolitik
21 juli, 2021 04:05

Ja men va bra, lite sosse mellanmjölk straffrabatt tas bort och de gängkriminella kommer gå på de ännu yngre till att göra deras kriminella handlingar. Lås in alla kriminella länge & är de för unga för fängelse starta fler ungdomsfängelse om inte föräldrarna kan ta hand om sina barn alternativt utvisning om de väntar på beslut… vill vi få bukt med problematiken som sossarna stoppat huvudet i sanden för ett antal år nu så varsågoda fortsätt rösta rött… och nej inte nåt rasistpåhopp nu,jag är trött på kriminella oavsett härkomst!

Håkan
Gäst
Håkan
21 juli, 2021 11:02

Äntligen!

kalle
Gäst
kalle
22 juli, 2021 05:58

Varför dessa åldersgränser? Har någon begått ett brott så skall hen ifråga straffas. Straffen skall också vara straff, inte som nu ett låst hotell. Nä fram med redskap och släng ut dom i ett gammalt hederligt stenbrott. Kedjefångar som rensar diken vore ju också på sin plats, lagom retligt också om någon känner igen dom. Straff som känns jävlar anåda då kanske skubbet börjar tänka efter lite van f-n dom håller på med.

5
0
Lämna gärna en kommentar!x