Gå direkt till Nyheten (Satsning på sjukhus i regionens investeringsplan)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 27 januari 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Satsning på sjukhus i regionens investeringsplan

Publicerad tisdag, 29 juni 2021, 20:27 av Redaktionen

Västra Götalandsregionens investeringsplan fastställd för 2022-2024
I början av juni beslutade regionfullmäktige om en investeringsbudget på 5,9 miljarder kronor för 2022 och 6 miljarder kronor vardera för åren 2023 och 2024.

Regionstyrelsen har nu fastställt investeringsplanen för 2022-2024 och fördelat budgeten för olika ändamål för 2022. För 2022 hålls en mindre del av budgetutrymmet (60 miljoner kronor) inne för att möjliggöra eventuella oförutsedda beslut. Betalplanerna för ett antal större beslutade investeringar har förskjutits framåt i tiden, bortom 2024, vilket förklarar de lägre nivåerna i investeringsplanen för åren 2023 och 2024 jämfört med budget.

I den detaljerade investeringsplanen får ett antal investeringar fortsätta sin genomförandeplanering. Regionstyrelsen ger även klartecken till utförarstyrelser att påbörja genomförandeplaneringen för ett antal investeringar:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset får planera vidare för ny intensivvårdsavdelning och tryckkammarenhet på Östra sjukhuset i Göteborg.
NU-sjukvården tillåts planera vidare för fortsatt ombyggnation av operationssalar i kirurgikorridoren på Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan.
Västtrafik erhåller även ett preliminärt framtida budgetutrymme för utrustning i strategiska bussdepåer.