Gå direkt till Nyheten ((S): Vi vill stärka vården av de sköraste)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 28 januari 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

(S): Vi vill stärka vården av de sköraste

Publicerad måndag, 28 juni 2021, 09:55 av - Inskickat material

Axel Bergström regionpolitiker och oppositionsråd (S) skriver i en debattartikel att hans parti vill stärka äldreomsorgen och främst de äldres och sköraste hälsa och vård.

Vi vill stärka vården för de äldsta och sköraste

Pandemin och de restriktioner som Sverige har tvingats till har negativt påverkat äldres hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. Samtidigt vet vi att restriktionerna fanns där för att skydda våra äldsta och sköraste, men för många – särskilt de på kommunala äldreboendena – blev restriktionerna ett problem i sig. Trots att personalen gjorde sitt yttersta för att ge såväl god vård som en meningsfull social tillvaro blev alltför många sjuka till både kropp och själ.

Pandemin har avslöjat brister i vården av våra äldsta och sköraste. Flera brister fanns där innan, men som nu sattes i blixtbelysning.

En brist är risken för att äldre hamnar mellan stolarna i vad som är regionens eller kommunernas ansvar för hälso- och sjukvården. Lagen gör en distinkt skillnad; läkarkompetens är ett regionalt ansvar, medan kommunens högsta medicinska nivå är sjuksköterskor. Lagen finns där för att säkra den medicinska kompetensen. Det skapar sällan problem i normalläget, men det blev uppenbart att rutiner saknades för hur detta skulle hanteras under pandemin.

Det finns inga skäl att riva upp lagen. Den medicinska kompetens som en läkare ska besitta behöver ha en huvudman för säkerhetens skull. Det som behövs är tydligare och fastslagna rutiner för hur regioner och kommuner ska samverka kring den medicinska kompetens som behövs, inte minst för våra äldsta på särskilda boenden. Det är upp till ansvariga politiker och professionens företrädare att göra vården trygg för våra äldre skaraborgare. Ökad samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna för de äldres hälso- och sjukvård måste därför bli ett prioriterat område för såväl politiken som den kommunala och regionala professionen.

Nyligen beslutade den socialdemokratiskt ledda regeringen om flera satsningar för att förstärka omsorgen om och vården av de äldsta:

• 2 miljarder kronor för att minska andelen timanställningar. Det ger både ökad kontinuitet för brukare och patienter och trygghet för såväl personal som dem de vårdar och ger omsorg.

• 1 miljard kronor för fler sjuksköterskor inom äldreomsorgen. Det innebär förstärkt medicinsk kompetens.

• 22,1 miljoner kronor för att fler undersköterskor ska kunna skaffa sig specialistutbildning med fokus på vård och omsorg om äldre och vård om personer med demenssjukdom.

• 300 miljoner kronor till regionerna för att få fler läkare inom äldreomsorgen.

50 av de 300 miljonerna till ökad läkarkompetens hamnar i vår region. Socialdemokraterna styr inte i Västra Götalandsregionen, men självklart kommer vi att göra vad vi kan för att satsningen ska gynna de äldre även i Skaraborg. För mitt parti är en trygg, säker och jämlik vård – oavsett ålder, bostadsort eller inkomst – alltid prioriterad.

Alex Bergström (S), oppositionsråd

2 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Lunnarn
Gäst
Lunnarn
28 juni, 2021 12:01

Byt ut er ordförande som ljuger för hela svenska folket först.
Trovärdigheten borde ni ägna er åt först.

Observer
Gäst
Observer
30 juni, 2021 10:14

Ni är inte seriösa i Ert arbete. Har ingen uppföljning på alla Era skön målade aktiviteter. Tycker Du att det som skett i alla äldreboenden är i linje med Era planer. Ni har med Era inkompetenta insatser medverkat till ett stort antal dödsfall på äldreboenden helt i onödan. Förskräckligt!
När skall Ni börja ta ansvar för alla missgrep Ni gör?
Det är tid för att införa tjändtemannaansvar i alla politiska organisationer.