Gå direkt till Nyheten (Frida Nilsson får uppdrag i EU-kommitté)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 maj 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Frida Nilsson får uppdrag i EU-kommitté

Publicerad fredag, 11 juni 2021, 09:33 av Redaktionen

Frida Nilsson (C), Lidköpings kommun, har utsetts till rapportör för ett yttrande i regionkommittén om genomförandet av EU:s initiativ för pollinerande insekter.

Det kommer allt fler oroande uppgifter om att insekterna minskar, och det gäller att hitta vägar för att hjälpa upp situationen.

Syftet med Regionkommitténs yttranden är att utfärda rekommendationer utifrån lokal och regional nivå om hur EU ska utforma sin politik och lagstiftning.

För att samla in underlag planeras ett antal möten med bland annat representanter från EU-kommissionen, intresseorganisationer och andra relevanta aktörer för att diskutera hur lokal och regional nivå kan bidra till att motverka minskningen av vilda pollinerande insekter.

En första diskussion om yttrandet äger rum i Regionkommitténs utskott för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE) den 9 september.

Europeiska regionkommittén är ett rådgivande organ med uppgift att bedöma EU:s lagstiftning och politik ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Sverige företräds i Regionkommittén av tolv ordinarie ledamöter och tolv suppleanter, alla med viktiga politiska uppdrag i svenska kommuner och regioner.
Regionkommittén och den svenska delegationen är viktiga påverkanskanaler för svenska kommuner och regioner i EU. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger stöd till den svenska delegationen.