Gå direkt till Nyheten (Investerar 550 miljoner – krävs för att klara utvecklingen
Här är vad som finns i politikernas framtidskikare)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 14 juni 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Investerar 550 miljoner – krävs för att klara utvecklingen
Här är vad som finns i politikernas framtidskikare

Publicerad måndag, 24 maj 2021, 17:34 av Björn Smitterberg

– Utvecklingsmålet att bli 45.000 invånare i Lidköping kräver investeringar samtidigt med att vi klarar underhållet.
Det sa kommunalråden Jonas Sundström, (s), och Frida Nilsson, (c), när de i eftermiddag tillsammans med MP:s Marianne Bonnevier presenterade det förslag till budget som läggs på kommunfullmäktiges bord.

Oppositionspartierna väljer att lägga sina budgetar samtidig och dessa har inte offentliggjorts.

Det ska nämnas att Kristdemokraterna inte deltog i presentationen i dag men står förstås också bakom förslagen. Det är alltså ingen splittring bakom detta. En hjärtefråga för KD som fått stöd av övriga är fortsatt minskning av antalet barn i föreskolegrupperna olika åldrar.

Förslaget gäller budgeten 2022, med inriktningen vidare till 2023, medan uppgifterna för 2024 mer ska betraktas som en långtidsprognos.

Idrotten

Sport och friluftsliv får stort utrymme. Redan nästa år ska flytten av Framnäs IP till Ågårdsområdet ske. Men majoritetspartierna vill också  utreda Ågårdsområdets användning för idrott i ett större perspektiv.
– Hur blir det när badhuset flyttar, hur gör vi med Idrottens hus framöver, det är frågor vi behöver få svar på i en utredning, säger Frida Nilsson.

I förslaget ingår en träningshall med mått för handboll, innebandy, futsal och många andra idrotter.

På frågan om friidrotten kan räkna med en hall blev svarar Frida Nilsson: Vi utesluter inget!

Fem miljoner finns med för nya konstgräsplaner för fotboll.

Kulturen

Det är ett sorgligt kort avsnitt. Politikerna hänvisade till att De la Gardie får en ny aula.
– Vi avvaktar vad kultur- och fritidsförvaltningen kommer fram till, sa Jonas Sundström.

Vård, omsorg och socialt arbete

Här pågår stora investeringar i bl a Villa Videbäck, och investeringarna fortsätter.

Skolor och utbildning

Den sedan ett par år beslutade satsningen på tre moderna högstadieskolor stoppas. Fredriksdalskolan är snart klar med sin modernisering och utbyggnad – men Dalängsskolan har blivit ett problemfyllt projekt p g a kvalitetsproblem i byggnaden, och Rudenschöldskolan kan komma att införlivas med De la Gardiegymnasiet.

– Vi avslutar därför den pågående ombyggnaden av Fredriksdal, men kommer att avvakta med om- och utbyggnaden av Dalängskolan och Rudenschöldskolan tills vidare, säger Jonas Sundström.

– Vi vill till årsskiftet ha en ny utredning gjord om högstadieskolorna.

Skolorna tillförs pengar för att Elevhälsan ska kunna ta sig an problem som uppstått som följd av coronapandemin. Gymnasiet tillförs 5 miljoner för att lindra coronaeffekterna, och grundskolan 1,5.

Corona medför för övrigt att kommunstyrelsen utökas sin buffertpost med 5 miljoner till 10.

Underhåll, gator och vägar, el och VA

Stora belopp tillförs förvaltningen Service för att försöka stoppa underhållsproblem i gator, gång- och cykelvägar, belysning m m. Rörstrands- och Wennerbergsbroarna ska förbättras för drygt 3 miljoner kronor.

I en särskild post för 2022 anslås 17 miljoner kronor till asfaltering!
För det vardagliga underhållsarbetet utökas budgeten med 8,8 miljoner kronor per år.

En ny gångtunnel ska byggas mellan Kartåsen och Änghagen.

Samtidigt ska nya bostadsområden öppnas – det kräver VA, el och vägar bl a. Lidköping Elnät får i uppdrag att stärka elnätet – bl a för att klara fler eldrivna fordon och ökad elanvändning i övrigt. Nätet i centrala Lidköping ha visat sig har utbyggnadsbehov för större överföring.

Reningsverket finns också med – även om det inte är helt klart hur det går.

Västra Hamnen ska stängas, och verksamheten flyttas till Östra hamnen. Priset: 25 miljoner kronor.

Nya bostadsområden ska skapas centralt såväl som på landsbygden. 15 miljoner avsätts. Flera av kommunens orter kan räkna med utökningar. Margretelundsområdet kan få fler bostäder – planering pågår. Det är området där en gammal nedlagd panncentral har funnits som nu är aktuellt.

Bidraget till Destination Läckö Kinnekulle ökas med 1,5 miljoner för att besöksnäringen ska öka.

Lekplatser tillförs 3,3 miljoner per år.

Gamla Götenevägen genom Filsbäck ska byggas om.

En speciell liten post finns med: Närtrafiken. Vissa delar hotas av nedläggning.
– Men vi anslår 300.000 kronor för att fortsätta det som Västtrafik lägger ned. Det är en viktig landsbygdsfråga, säger Marianne Bonnevier.

Räddningstjänsten

Staten har beslutat om hur räddningstjänsterna ska vara organiserade. Lidköping ingår i ett förberedande arbete för att skapa en gemensam larmcentral för Skaraborg. Det skulle bli ett samarbete mellan åtminstone räddningstjänsterna i östra och västra Skaraborg.

– Det berör inte utryckningspersonalen – utan handlar mer om stabsarbete och ledning, säger Jonas Sundström.  De nuvarande brandstationerna blir kvar.

3 miljoner avsätts för inköp av en ny brandbil.

Personal

I detta axplock kan även nämnas att ambitionen är att vara en bra arbetsgivare, med bra personalomsorg och friskvård, även i fortsättningen.

 

 

guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
0
Lämna gärna en kommentar!x