Gå direkt till Nyheten (De senaste byggloven i Lidköpings kommun
Flera nya bostäder kan påbörjas)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 13 juni 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

De senaste byggloven i Lidköpings kommun
Flera nya bostäder kan påbörjas

Publicerad tisdag, 18 maj 2021, 15:42 av Björn Smitterberg

Miljö- och byggnämnden har vid sitt senaste sammanträde givit bygglov för fem radhus med sammanlagt 20 lägenheter på Härebacka 7:4, kvarteren Vasstarren 1 och 2 samt Vänderoten 1 (Askeslätt).

Även på Härebacka 7:4, kvarteret Englandsnyckeln på Askeslätt, blev det bygglov för tre flerbostadshus med komplementbyggnader. Ärendet gäller nybyggnad av flerbostadshus som ska utföras som trygghetsboende. Det är tre stycken loftgångshus i två våningar med hiss som ska byggas som passivhus. Husen ska uppföras kring en gemensam gård med grönytor och vistelseytor under tak. I projektet ingår 36 lägenheter och två komplementbyggnader

Positivt förhandsbesked gavs för ett nytt fritidshus på fastigheten Lugnet 1:1 på Kållandsö – med närhet till Läckö Strand och Läckö slott. Området är tidigare bebyggt och detta är en tomt som blivit över. Fritidshuset blir cirka 80 kvadratmeter stort.

Positivt förhandsbesked gavs för en villa med garage på Fagervälle 3:1 som ligger mellan Mellby och Gillstad.

Bygglov har givits för två flerbostadshus med 22 lägenheter och 7 komplementbyggnader på fastigheten Kanariefågeln 14. Ansökan avser nybyggnad av två stycken flerbostadshus, totalt 22 lägenheter. Huvudbyggnaderna är utformad med tre våningar bostäder samt fläktrum på vindsplan. Bostadshusen är utformade med ett hisschakt och transparent trapphus mot loftgångar som leder till varje lägenhet. Varje lägenhet har balkong alternativt uteplats i västerläge och lägenhetsförråd i anslutning till bostaden. Komplementbyggnader är cykelställ med skärmtak, rullstols- och barnvagnsförråd samt byggnad för återvinning. Parkeringsplatser inklusive handikapparkeringar anordnas inom fastigheten som ligger centralt i Gamla Staden.

I kvarteret Skatan 39 får ett garage rivas och ge plats åt 29 lägenheter i flerbostadshus vid Solhagsgatan. Ansökan avser nybyggnad av flerbostadshus, totalt 29 lägenheter och komplementbyggnader som cykelförråd, rullstol- och barnvagnsförråd samt byggnad för återvinning. Huvudbyggnaden är utformad med bostäder i fyra våningar samt fläktrum på vindsplan. Byggnaden utformas asymmetriskt med något förskjuten huskropp. Två stycken hisschakt och transparenta trapphus byggs ihop med loftgångar som når varje lägenhet. Varje bostad utformas med uteplats i markplan eller balkong/balkonger samt utvändiga lägenhetsförråd. In- och utfart för fordonstrafik sker i befintligt läge mot Södergatan respektive Härenegatan. Befintligt garage rivs för att möjliggöra fler parkeringsplatser. Bostadsbyggnaden omges av befintliga flerbostadshus samt småhusbostäder i öster.

Positivt förhandsbesked ges för en villa på Jönslunda 4;46. Fastigheten omfattas av riksintresse för kust, turism och friluftsliv, samt riksintresse för stoppområde höga objekt, samt påverkan av väderradar.

Bygglov har givits för nybyggnad av bostadshus, garage och snickeriverkstad på Djupedal 4:3. Det är en tomt utmed Flian, men bebyggelsen berör inte naturområdet vid vattendraget.

Dispens från strandskyddsreglerna har givits för en badstege med plattform och räcke. Enligt dispensen får badstegen vid stranden till fastigheten Erstorp 2:1 inte på något sätt hägnas in eller förses med möbler på plattformen så den kan uppfattas som privat, utan allmänheten ska ha tillgång till badplatsen och kunna användas stegen.
För att få detta tillstånd får sökanden betala10879 kronor.

Dispens från strandskyddsreglerna ges för nybyggnad av gtäststuga, renovering av pirarm samt ny plattform på fastigheten Finneboden 2:1. Piren och plattformen skall hållas inom vissa mått.

 

guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
0
Lämna gärna en kommentar!x