Gå direkt till Nyheten (Nedslag i Lidköpings historia – Lite udda porslin från Rörstrand: 1)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nedslag i Lidköpings historia – Lite udda porslin från Rörstrand: 1

Publicerad lördag, 08 maj 2021, 10:00 av Redaktionen

Arkivforskare och korsstygnsdesigner Alf Johansson inleder här en ny artikelserie – om udda porslin från Rörstrand kombinerat med ett annat stort intresse – korsstygn. Detta är första artikeln i en serie som främst kommer att publiceras på lördagar, söndagar och helgdagar under våren. 

Den första porslinsfabriken med namnet Rörstrand har startåret 1726, dvs för 295 år sedan. Genom åren har i Rörstrands namn producerats mängder med porslin och konstgods av olika modeller och med olika dekorer. När man läser dokument av olika slag, inser man, att många av de porslinsmodeller och mönster som ingår i denna produktion har sparats åt eftervärlden – men inte alla. Det är högst troligt, att det finns modeller och dekorer och information om dem, som ännu inte har sammanställts och gjorts tillgänglig.

Jag har genom åren slumpmässigt köpt enstaka tallrikar och annat porslin och konstgods av märket Rörstrand, när jag har hittat dem på loppmarknader och secondhandbutiker. Nu har jag gått igenom, vad jag har samlat på mig. Då har jag noterat iakttagelser, som jag gärna vill redovisa i några artiklar om Lite udda porslin från Rörstrand.

I mina studier har jag haft stor hjälp av intendent Jenny Ljungblom vid Rörstrandsmuseet. Jag har också haft kontakt med Peter Stenberg, som tillsammans med Bengt Nyström är författare till boken Rörstrands serviser Dekorer och modeller under 280 år tryckt 2014. Boken har jag använt, när jag har försökt att identifiera, vad det är som jag har i min samling. Jenny har för övrigt antytt, att det vore intressant, om jag mönsterleker med Rörstrands gamla dekorer. Jag har försökt. Men först …

När jag har studerat boken, har jag slagits av variationen av namn på dekorer. Många av namnen är kvinnonamn. Där finns för mig bekanta namn som Agneta, Ester, Hilma, Ingrid, Kerstin, Margareta, Maria och Sigrid. Min mamma hette Sigrid och ett av mina barnbarn har namnet efter henne. Ett annat barnbarn heter Ester. Kerstin är ett gångbart namn. Min sambo heter Kerstin Margareta, min syster heter Kerstin Agneta och min moster heter Kerstin Maria. Även min farfars farfars farmor hette Kerstin och hon var född 1739, dvs 200 år innan jag föddes 1939. Hilma var min farmor och Ingrid heter en av mina kusiner. Även Aktiebolaget Lidköpings Porslinsfabrik (ALP) hade ett mönster, som hette Kerstin.

Det finns också några mansnamn bland dekorerna. Ett är mitt eget namn Alf, som i boken beskrivs med nummer E 205 under rubriken E. Bordsserviser och servisdekorer 1900-1927. Där kan man läsa, att dekoren är blå och tryckt. Servisen tillverkades 1911-1913 i modell GB i materialet opak. Detta var en ”förbättrad flintgodskvalitet som består av flinta och en hög halt kaolin”. Den var dessutom namnstämplad. I boken syns dekoren på ett fotografi av en tallrik och servismodellen GB är i boken illustrerad just med dekoren Alf med nummer Q 85 under rubriken Q. Bordsservismodeller 1837-2005. Jag har inte hittat någon uppgift om, vem som har formgivit vare sig servismodellen eller mönstret. I den ovan nämnda boken kan man läsa, att Rörstrand under de aktuella åren anlitade konstnären Alf Wallander. Kan det vara efter honom som servisen Alf har sitt namn?

Jag har gjort flera mönster med dekoren Alf. I ett av dem har jag använt mig av olika korsstygn och ibland flyttat korsstygnen bara en tråd i väven i stället för de traditionella två trådarna. (Mönsterbilderna är klickbara till större format)

Rörstrand gjorde också porslin på beställning från privatpersoner, föreningar, företag mm. Ett exempel är Kvibergs skytteförening, som vid olika tillfällen lät Rörstrand tillverka ett askfat 1943 och senare minst fem olika ”assietter” med Skyttegården som motiv. Skyttegården blev färdig 1943. Askfatet ingår i Ulf Sandbergs samling av ALP-porslin. Det är nämligen stämplat med ALP-märket, trots att det dekorerades 1943, när ALP-märket hade försvunnit och ersatts av Rörstrandsmärket. En av tallrikarna gjordes som minnestallrik till föreningens 90-årsjubileum 1988. Skyttegården och föreningens skjutbanor låg på regementsområdet för Lv 6, när jag blev medlem i föreningen 1964 och gick mitt tredje år på Chalmers. Fem år senare blev jag ordförande i föreningen, men det varade bara ett år. Jag blev befordrad i mitt arbete vid Statens Vägverk och flyttade till Jönköping. Lv6 var för övrigt det regemente, som jag också tillhörde som reservofficer. Idag är allt detta ett minne blott. Jag hann dock bli pensionerad som militär, innan regementet flyttades till Halmstad. Skytteföreningen upphörde för några år sedan, när den slogs ihop med Göteborgs skyttegille till en ny förening.

I början på 1940-talet hade alltså Rörstrand helt tagit över efter Aktiebolaget Lidköpings Porslinsfabrik (ALP). Samtidigt kompletterades Rörstrandsmärket med Sverige eller Sweden. Detta kan illustreras av mina tre tallrikar av modellen och dekoren Royal av Gunnar Nylund. I tidningsurklippen i Rörstrands arkiv på landsarkivet i Göteborg finns servisen med i tidningen Morgonbris från maj 1935. Då var det en ALP-servis med mönster nummer 5800 i ALP:s mönsterblad.

Servisen tillverkades alltså först av ALP. Den finns med i ALP:s prislista från februari 1935 både som bods- eller matservis och som kaffe- och tegods med assietter och brödfat. Men jag har också sett den som bordsservis tillverkad med ALP-märket till och med första halvåret 1942 för att efter andra halvåret 1942 fortsätta att tillverkas med enbart Rörstrandsmärket. 2017 fick jag nämligen tillfälle att på Pingstkyrkans i Lidköping secondhandbutik fotografera en sådan servis. Det var då intressant att kunna konstatera, att bordsservisen även hade producerats under Rörstrandsmärket från andra halvåret 1942, vilket framgick av stämplarna på undersidan av de olika delarna i servisen.

Men servisen Royal med det gamla ALP-mönstret 5800 finns inte upptagen i den ovan nämnda boken om Rörstrands dekorer och modeller. Däremot finns under rubriken G. Bordsserviser och servisdekorer 1927-1940 en annan servis med namnet Royal. Den beskrivs under nummer G 109 som ”flerfärgad blomdekor med grönt band” tillverkad i OS-modell 1940-1950. I anmärkningskolumnen kan man läsa: ”Fortsatt produktion i Lidköpingsfabriken.” Servismodellen OS beskrivs under rubriken Q. Bordsservismodeller 1837-2005 som nummer Q 126 för åren 1937-1955 med ett fotografi ur priskuranten från 1939.

Senare kom det ytterligare en servis med namnet Royal omnämnd i bland annat häftet Rörstrands dekorer utgiven av Rörstrands Porslinsmuseum tryckt 1996. Då beskrivs den som ”stoffering och band i polerguld, målad” under åren 1965-1969. Inte heller denna servis finns med i den ovan nämnda boken.