Gå direkt till Nyheten (Åtta av tio lärare är behöriga i Lidköping)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 12 juni 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Åtta av tio lärare är behöriga i Lidköping

Publicerad onsdag, 28 april 2021, 10:35 av Redaktionen

Grundskolan i Lidköpings kommun har förhållandevis hög lärarbehörighet, jämfört med andra kommuner. Det visar nya siffror från SCB.
Lärarförbundet kan i dag exklusivt visa hur det är ställt med lärarbehörigheten i samtliga kommuner och län i Sverige.

Skolverket sekretessbelade förra året stora delar av all skolrelaterad statistik. Genom en specialbeställning från SCB har Lärarförbundet kunnat ta del av regional och lokal statistik även för läsåret 2020/21. Statistiken inkluderar såväl kommunala som fristående skolor.

I oktober 2020 hade motsvarande 77 procent av lärarna​​ i grundskolan i Lidköpings kommun lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. I hela riket är Lidköping rankad som nummer 38 av landets 290 kommuner.

Av de sammanlagt 362 heltidstjänsterna i grundskolan i Lidköpings kommun (motsvarande 415 lärare) var det 278 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

– Även om behörigheten i Lidköping högre än i många andra kommuner är läget i landet alarmerande. En låg andel behöriga lärare innebär lägre kvalitet på undervisningen. Eleverna får inte den undervisning de har rätt till vilket hotar Sveriges framtid som kunskapsnation, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Bland kommunerna i Västra Götalands län har Orust störst andel behöriga lärare (82 procent) och Strömstad lägst (53 procent).

Andelen behöriga lärare i Lidköping är ungefär densamma som under förra läsåret.

I hela landet ligger lärarbehörigheten, enligt Skolverkets statistik, på 70,9 procent vilket är en marginell förbättring jämfört med året innan då 70,1 procent av lärarna var behöriga. Tidigare har trenden varit vikande i flera år.

– Det är givetvis positivt att behörigheten ökar på nationell nivå, om än marginellt. Men att närmare tre av tio lärare fortfarande saknar lärarutbildning i det ämne de undervisar i är ett stort misslyckande, säger Johanna Jaara Åstrand och fortsätter:

– Lärarbristen i Sverige är ett samhällsproblem. Sveriges lärare måste få konkurrenskraftiga löner och en rimlig arbetsbelastning för att fler ska bli och förbli lärare. Det finns inga genvägar.

För att lyfta fram de stora skillnaderna i lärarbehörighet runtom i landet har Lärarförbundet sammanställt rapporter för samtliga kommuner i landet.

Vännäs har landets högsta lärarbehörighet (90 procent) och Ragunda den lägsta (36 procent).

Lärarförbundets statistik gällande kommunerna i Västra Götaland: