Gå direkt till Nyheten (Debatt: Låt företagen göra mer för klimatet  )

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 juni 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Låt företagen göra mer för klimatet  

Publicerad tisdag, 20 april 2021, 09:56 av Insändare

En debattartikel om att tung industri hamnar i norra Sverige för att elsystemet inte räcker i Västsverige.

Låt företagen göra mer för klimatet  

Bristerna i elsystemet är ett allt större bekymmer för näringslivets utveckling i Västra Götaland, som nu riskerar att halka efter när det gäller industriinvesteringar.

På kort tid har flera stora industrisatsningar presenterats i Sverige, bland annat produktion av ”grönt stål”. Gemensamt för dessa satsningar är dock att de är förlagda till den norra delen av landet.

Sverige ska ha ambitiösa klimatmål. Det är rätt med tanke på våra goda förutsättningar. Här finns en nästan helt koldioxidfri elproduktion, hög kunskapsnivå, effektiva industriprocesser. Dessutom finns en bred uppslutning bakom omställningsmålen, både inom politik och näringsliv, vilket ger oss viktiga fördelar i vårt arbete för att nå klimatmålen.

Men det räcker inte med goda förutsättningar och höga ambitioner. Förutom en politisk vilja krävs också förmågan att fatta svåra beslut. Man måste se Sveriges stora potential när det gäller att göra ett globalt avtryck i klimatomställningen.

Svensk export generar årligen klimatnytta motsvarande 26 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar hälften av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser. Detta genom att klimatsmart svensk produktion tränger undan smutsigare produktion i andra delar av världen. Fram till 2040 kan en framgångsrik omställning och utbyggnad av svensk industri mer än fördubbla detta bidrag till de globala klimatmålen.

Vi har alltså stora möjligheter att gå före i klimatarbetet. Men för att möjligheterna ska bli verklighet måste de företag som vill satsa på utveckling ha bra och stabila förutsättningar.

Politiken måste nu hantera tre viktiga utmaningar:
·        Först och främst handlar det om bristerna i elsystemet. Idag finns ett överskott i norr, men hela Sverige ska leva. Ökad överföringskapacitet från norr till söder kommer inte ensamt att lösa problemen. Det behövs mer planerbar elproduktion, även här.
·        De verksamheter som nu växer fram är beroende av god tillgång på kompetens. Redan idag är kompetensförsörjningen problematisk för många företag. Det riskerar att bromsa arbetet med klimatomställningen.
·        De långa tiderna för tillståndshantering är orimliga. Om vi ska kunna konkurrera om nya investeringar kan det inte ta ett decennium att få ett nödvändigt miljötillstånd.

Sverige har goda förutsättningar för klimatomställningen. Men det finns flera problem som måste lösas nu. Det är dags att visa politisk handlingskraft och ge det västsvenska näringslivet förutsättningar att göra mer för klimatet.

Rudolf Antoni, Regionchef Västra Götaland  Svenskt Näringsliv  
Lina Håkansdotter, Avdelningschef Hållbarhet och infrastruktur  Svenskt Näringsliv