Gå direkt till Nyheten (Mindre industriutsläpp i Västra Götaland – men fortfarande långt från klimatmålen)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 12 juni 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Mindre industriutsläpp i Västra Götaland – men fortfarande långt från klimatmålen

Publicerad måndag, 12 april 2021, 12:00 av Nyhetstjänsten Newsworthy

Industrin står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Nya siffror från Naturvårdsverket visar en rekordminskning i fjol, på tolv procent. Även i Västra Götalands län minskade industrins utsläpp av växthusgaser, för andra året i rad.
Det mesta som ryker ur skorstenar är ånga.

Västra Götalandsindustrierna släppte ut växthusgaser motsvarande omkring fyra miljoner ton koldioxid under år 2020. Det är 14 procent mindre än året innan. En storbrand i Borealis fabrik i Stenungssund i maj 2020 har gjort att utsläppen därifrån är betydligt mindre än vanligt, vilket påverkar siffrorna här.

Den enskilt största utsläpparen i Västra Götalands län var Preem, med Preemraff i Lysekils kommun och Preemraff i Göteborgs kommun. Anläggningarna stod ensamma för omkring två femtedelar av länets samlade utsläpp av växthusgaser. Deras utsläpp är dock något mindre än året innan.

Industrins utsläpp står för omkring en tredjedel av de växthusgasutsläpp som sker i Sverige (de så kallade territoriella utsläppen). Landets industriutsläpp har sakta minskat de senaste decennierna, från en topp i mitten av 1990-talet, men minskningen har varit långsam.

Fjolåret sticker ut med en rekordstor utsläppsminskning, på nästan tolv procent. En del av minskningen kan förklaras med produktionstapp till följd av covid-19-pandemin, och av en varm inledning på vintern. Men en del tycks också vara av mer permanent karaktär.

– Inom energisektorn har flera anläggningar fasat ut kol och torv ur sin mix. Det är finns ju ingen garanti att det är permanent, men där har ju skett en faktisk förändring, säger Roman Hackl, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

Fortfarande är dock den nedåtgående kurvan för flack för att möta de nationella klimatmålen.

– Det kommer att krävas en ganska drastisk förändring framöver, säger Roman Hackl, som konstaterar att handeln med utsläppsrätter ännu inte har gett samma effekt på utsläppen i Sverige som i en del andra europeiska länder.

Lidköpings Värmeverk släpper mest i Lidköping

De största industriella utsläpparna av växthusgaser i Lidköpings kommun är Värmeverk Filen och PC Släggan.

Tillsammans släppte alla Lidköpingsanläggningar ut växthusgaser motsvarande cirka 51 000 ton koldioxid i fjol.

Götene

De största industriella utsläpparna av växthusgaser i Götene kommun är Hällekisfabriken och Västerbyverket.

Tillsammans släppte alla Göteneanläggningar ut växthusgaser motsvarande cirka 60 000 ton koldioxid i fjol.

Skara

Den enda större industriella utsläpparen av växthusgaser i Skara kommun är Skara Energi med Diakonen.

Anläggningen släppte ut växthusgaser motsvarande cirka 25 ton koldioxid i fjol.

Vara

De största industriella utsläpparna av växthusgaser i Vara kommun är Varaslättens lagerhus och Vara Energi panncentral.

Tillsammans släppte alla Varaanläggningar ut växthusgaser motsvarande cirka 38 ton koldioxid i fjol.

Uppgift om Grästorp saknas.