Gå direkt till Nyheten (Hört på stan: Nästa höst blir 860 jobb lediga vid kommunen)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 28 januari 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Hört på stan: Nästa höst blir 860 jobb lediga vid kommunen

Publicerad fredag, 09 april 2021, 12:06 av Björn Smitterberg

860. Så många förtroendeuppdrag är det vid Lidköpings kommun. Dessa blir lediga i samband med utgången av 2022, när nästa val ska omsättas i praktisk handling. 800 av uppdragen är politiskt tillsatta.

Det är förstås omöjligt för partierna att hitta rätt med en person till varje förtroende post.
Flera förtroendevalda har flera uppdrag. Exempelvis finns i Kultur- och fritidsnämnden politiker som är med och beställer (och betalar) uppgifter som samma politiker är med och utför i Servicenämnden.
På frågan till Jonas Sundström – kommunalrådet – om hur många förtroendeuppdrag han har så är han oklar över antalet. Han är ju en av 80 (51 ordinarie och 29 suppleanter) i kommunfullmäktige, men även ordförande i kommunstyrelsen och ledamot i flera kommunala bolag och Lidköpings kommuns representant i flera olika styrelser där kommunen har representation, exempelvis Rörstrands museistiftelse, Vänersamarbetet m m.

Trots detta kan det för flera partier vara svårt att hitta rätt. Kenneth Lundell, (s), är ordförande i valberedningen som består av representanter för kommunfullmäktiges partier. Han får ofta i talarstolen be om ökad betänketid för att rätt person ska hittas.

De förtroendevalda drivs av engagemang och med tanke på hur lite betalt de flesta får är de värda ett gemensamt apelsinpris.

Tack också till de som hjälpt redaktören räkna fram antalet förtroendevalda. Dessa arbetar inte längre vid kommunstyrelsens verksamheter – utan arbetsplatsen har bytt namn till Kommunledningsförvaltningen.

Redaktören har förra veckan underlåtit att berätta om antalet läsare av Lidköpingsnytt i mars. Det var en inte direkt otrolig, men ovanligt stor ökning. Och ökning blev det även efter kontrollen då två dagar med ovanliga toppnoteringar räknades bort. 1,76 miljoner besök på sidorna. Det är rekord!

Nu ska kommunen utreda hur hälsoläget är med gatubelysningen, och belysning på andra platser. Det finns ett antal lutande stolpar, och hundar har väl bidragit till vissa osäkrade stolpar också under ett antal år.
En utredning ska nu visa behovet av insatser. Det är en stor kostnad som väntas. Redaktören anser att kostnaden kan halveras eftersom gatubelysningen fungerar utmärkt på dagarna.

Minnesbilden
Denna veckas minnesbild har uppkommit genom att politiker den senaste tiden bestämt att se om Framnäs Idrottsplats kan flyttas – kanske till Ågården. Det fick redaktörens grå celler att börja arbeta och hittade en artikel från april för precis tio år sedan (klicka för större format):

Med detta tackar redaktören för den här veckan som varit ovanligt fylld av arbete.

Efter att ha arbetat som journalist, reporter, press-sekrerare, infochef och lokal journalist i över 50 år är det något som känts otänkbart som hänt denna vecka: De stora kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen har pressläggning vid 18-tiden. De ska komma ut till köparna samtidigt med morgontidningarna.
Slut med nattredaktionerna som fick slita hårt med redigering, randa och ringa nattliga telefonsamtal för att få kommentarer, jobba för att få tidningen klar för tryckning vid sex-tiden på morgonen.
Det är verkligen förändringens tidevarv. Det är bra, för allt var verkligen inte bättre förr.

/ God helg