Gå direkt till Nyheten (Kvinnojouren Linnéan i Lidköping – årsstämma valde ny ordförande)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 08 februari 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Kvinnojouren Linnéan i Lidköping – årsstämma valde ny ordförande

Publicerad tisdag, 06 april 2021, 07:38 av - Inskickat material

Kvinnojouren Linnéan höll i veckan en digital årsstämma. En ny ordförande valdes.

Styrelsen nya sammansättning:
Carina Ohlsson, ordförande, nyval,
Ingrid Adolfsson, kassör, omval,
Ulla Andersson, omval,
Carina Björk, omval,
Annika Jaldenius, omval,
Lisa Dahlström, omval, och
Madeleine Dahlberg, nyval.

Till styrelseersättare valdes
Brian Fredriksen, nyval, och
Anette Johansson, nyval.

Avgående ledamöterna Angelika Stjärnegren och Kerstin Leijon tackades varmt för goda insatser i styrelsen.

Aldrig någonsin har en större utmaning än Corona-utbrottet drabbat verksamheten. Trots en svår tid, har föreningens personal och volontärer med självklar beslutsamhet drivit verksamheten vidare med stor samarbetsvilja och förmåga att härda ut både i smått och stort.

Kvinnojouren Linnéan räddar liv, stöttar och skyddar och finns sida vid sida med våldsutsatta kvinnor och barn. Engagemanget för Linnéans livsviktiga verksamhet har aldrig sviktat. Skyddsåtgärder har införts, utrustning för att förhindra smittspridning, nya hygienvanor och digitala möten. Våren 2020 krävde extraordinära arbetsinsatser.

Linnéan förändrade med stor flexibilitet och livskraft sin verksamhet, genom att starta upp samtalsmottagning dygnet runt och öppna en ny chattfunktion.

Kvinnojouren Linnéan driver ett skyddat boende, ett kollektivt boende för åtta kvinnor och medföljande barn, som behöver stöd och skydd. Kuratorer, barnsamordnare och verksamhetschef ger krisbearbetning och motiverande samtal under förändringsprocessen mot ett nytt liv i frihet från våld.

När det gäller omsorg och stöd till barn som bevittnat våld, finns spetskompetens.

Under 2020 har förhandlingar förts med socialtjänsten och politiken om ett idéburet offentligt partnerskap. Nu har ett avtal om IOP mellan Kvinnojouren Linnéan och Lidköpings kommun träffats. Placeringarna på det skyddade boendet sker på uppdrag av socialtjänsten och samarbete sker med polis och andra myndigheter.

En nyhet för 2020 är att placeringar har kunnat ordnas dygnet runt. Kvinnojouren Linnéan har under året tacksamt mottagit gåvor till förmån för de boende kvinnorna och barnen. Genom gåvorna från företag, församlingar, föreningar och privatpersoner har Linnéan kunnat ge det lilla extra till de kvinnor och barn som fått sin fristad på Linnéan. De har haft möjlighet till många trivselaktiviteter och utflykter, som höjt livskvaliteten och gett mod och hopp inför framtiden.

/Ulla Andersson