Gå direkt till Nyheten (– Alla kan flytta till Lidköping – målsättning när politiker prioriterar)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 juni 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

– Alla kan flytta till Lidköping – målsättning när politiker prioriterar

Publicerad tisdag, 06 april 2021, 19:43 av Björn Smitterberg

– Lidköping är fantastiskt! De senaste åren har byggandet ökat markant och vi ser en stabil tillväxt där nya bostäder skapas. Allt fler har möjlighet att flytta till och bosätta sig i vår attraktiva kommun.

Det skriver den politiska majoriteten i sina prioriteringar för arbetet i Samhällsbyggnadsnämnden de närmaste åren. Majoriteten består av socialdemokrater, centerpartister, kristdemokrater och miljöpartister.

– Vi tillskapar mer verksamhetsmark för att öppna möjligheter för företag i kommunen att expandera. Mer verksamhetsmark ger också förutsättningar för nya företag som vill etablera sig.

– Vi ser vikten av att hela Lidköping fortsätter utvecklas. Detta gäller staden likväl som landsbygden, såväl våra mindre orter som utvecklingen av centrum. Utvecklingen ska vara målmedveten och strategisk i jämn takt med god fart.

De fyra partiernas politiker i Samhällsbyggnadsnämnden prioriterar:

– En genomlysning av all detaljplanerad mark ska genomföras. Detta gäller mark för bostäder likväl som för verksamheter. Om behov finns att ändra detaljplaner för att göra marken mer attraktiv för byggnation så ska detaljplanerna ändras.

–  Utvecklingsstrategier för våra mindre tätorter Järpås, Tun, Vinninga, Mellby-Gillstad, Otterstad samt Örslösa skall tas fram.  Detta arbete ska ha sin grund i Översiktsplanen. Syftet med det strategiska arbetet är att tydligare visa på respektive orts utvecklingsmöjligheter både vad gäller bostäder och för verksamheter.

–  En färdig plan för hur den förorenade marken i västra hamnen skall hanteras och användas långsiktigt.

–  Förslag på vilken eller vilka av våra stadsnära skogar där, vi med ett försiktigt utnyttjande, kan bygga stadsnära boende. Dessa förslag skall ingå i den Fördjupade Översiktsplanen.

–  Arbetet med att genomföra förbättringarna som föreslås i Gång-Cykel och Trafiksäkerhetsprogrammet ska intensifieras och genomföras.

6 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Watchingeye
Gäst
Watchingeye
6 april, 2021 10:06

Snacka går ju som vanligt… Fagra ord och att ni politiker planerar att bygga bort våra stadsnära naturområden är ren skam.
Vad ska ni locka alla nya medborgare med vad gäller boendemiljön?
Sjönära områden för näringslivet?
Ett döende centrum?
Skogen i Råda?
Kollektivtrafiken utanför stadskärnan?
Ett i vissa delar hotat sjukhus?
Kommunens rykte som arbetsgivare?
Power Big Meet, Hjulafton och spontanqruisingar?
Politikers oförmåga/ovilja att föra levande dialoger med nuvarande invånare?
Utvecklingsstrategier för våra mindre tätorter nu, 2021. Varför inte förrän nu?
Många frågor och som vanligt ytterst sällan nån respons. Värt att notera för eventuella nya medborgare.

Gustav Edvinsson
Gäst
Gustav Edvinsson
7 april, 2021 01:10

Hej Watchingeye! Det var en diger skara frågor du ställde. Jag ska försöka svara så gott jag kan.

Artikeln handlar om de prioriteringar majoriteten(S, C, KD och MP) vill driva inför 2022. En del av dina frågor kan jag svara på utifrån min roll som politiker och ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Vi vill inte bygga bort våra stadsnära skogar. Det står inte heller i våra prioriteringar. Däremot så vill vi undersöka vart det kan vara lämpligt att möjliggöra för stadsnära boende.

Vad gäller boendemiljö så är det svårt att veta vad du menar. Detta får du gärna utveckla mer.

Detsamma gäller din kommentar om sjönära lägen för näringslivet? Vad avser du här?

Att centrumhandeln etc har det, och har haft det tufft, är alla medvetna om. Här har kommunen vidtagit en hel del åtgärder för att försöka underlätta för handlare och krögare. Bland annat så testade vi avgiftsfria parkeringar utan något vidare resultat. Torghandeln har sedan starten på pandemin varit avgiftsbefriad. Tillstånd för att ha uteservering har också varit utan avgift samt att tiden för att få ha uteservering förlängts.

Kommunen köpte Råda Ås förra året av Svea Skog. Detta för att säkra en god tillgång för Lidköpingsborna att ha kvar sitt rekreationsområde där. Detta område ska såklart utvecklas mer! Det arbetet är just nu under uppstart.

Kollektivtrafiken styr inte kommunen över utan det gör regionen. Vi är såklart angelägna om att hela tiden försöka påverka Västtrafik att utöka eller optimera kollektivtrafiken.

Sjukhuset är en oerhört viktig fråga för oss Lidköpingsbor! Men det är inte kommunen utan Västragötalandsregionen som styr sjukhuset. Kommun och vi politiker kan endast uppvakta och påtala hur oerhört viktigt sjukhuset är, inte bara för oss, utan hela Skaraborg.

Vad gäller ditt påstående om att kommunen och vi politiker inte vill möta invånare för en levande dialog förstå är jag inte. För inte alltför längesedan genomförde samhällsbyggnad Framtidsverkstan. En månad hade denna verkstad öppet, måndag-fredag, där alla som ville kunde komma in och lämna förslag och synpunkter på hur just dom ville att Lidköping skulle utvecklas. Jag hoppas du tog tillfället i akt att vara där då och lämna in dina tankar.
Efter att samhällsbyggnad var klara så tog Kultur&Fritid över och genomförde en dialog om det nya badhuset.

Det kan tyckas att det är sent att påbörja utvecklingsstrategier för våra mindre tätorter nu. Men det stora arbetet kring dessa ordet gjordes 2018 då vi arbetade fram vår nya Översiktsplan. Denna plan visar på varje orts möjligheter till utveckling. Det vi nu eftersöker är en tydligare strategi för hur ska få fart på utvecklingen.

Hoppas detta klassas som respons!

Med vänlig hälsning,
Gustav Edvinsson (s)
Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

Fredrik
Gäst
Fredrik
7 april, 2021 04:36

Jag har några frågor till er politiker på samhällsbyggnad.

Varför ska det trängas ihop stora fyrkantiga hus för bostadsrätter med villor?

Jag har inget emot bostadsrätter. Men om jag planerar att göra mitt livs största investering och skuldsätta mig fram till pensionen då vill jag inte ha en stor koloss till granne. Jag vill ha en liten oas för mig själv. Inte något stort fyrkantigt hus tätt inpå.

Det är bara att ta den delen av Sjölunda som är närmast Sjölunda semesterby eller nya Askeslätt som exempel. Varför blanda på det sätt ni gjort i de senaste etapperna? Vissa villor i dessa områden har dessa kolosser tätt inpå sig.

Jag har inget emot att det byggs bostadsrätter men håll dessa typer av bostäder ifrån varandra. Återigen tar jag Sjölunda som exempel. De röda bostadsrätterna som byggdes för några år sedan. Det är ett bra planerat område. Det området ligger lite för sig med lite skog emellan.

Sedan när ska de bli möjligt att bygga nytt hus med annan färg än rött tegel? Händer det något på denna fronten?

Sedan när jag ändå håller på och klagar så undrar jag om de som planerade nya Askeslätt var påverkade när de ritade upp den stora vägen med de jättefina träden som skymmer sikten. Varför inte trottoar på bägge sidor om vägen? Planeringsmässigt så är det så mycket fel i det området.Gör ni ingen FMEA när ni planerar nya områden?

I am
Gäst
I am
8 april, 2021 10:12

Framtidsverkstaden var ett bra initiativ och jag var själv där inte en utan fler gånger…
Finns alla dessa idéer sammanställda som man kan ta del av?
Överlägset var att VI Lidköpingsbor tyckte att man skulle satsa mer på
rekreation av olika slag kring och utmed vattnet. Andra städer har satsat på detta för länge sedan, varför är det så segt i Lidköping, all denna byråkrati, det ska stötas och blötas och dras i långbänk…och i ärlighetens namn så är faktiskt INTE en stor del av Lidköpings nu sittande Politiker bra på att föra dialog med sina medborgare för det har varit många debatter utan svar från ert håll…trots mediautbildning!!

Gustav Edvinsson
Gäst
Gustav Edvinsson
9 april, 2021 04:11

Hej Fredrik!

Tack för dina frågor. Ska försöka besvara dom så gott jag kan.

Askeslätt och Sjölunda hade en tydlig plan från början att blanda upp boendeformerna. Att blanda friliggande villor med just flerbostadshus är samhällsekonomisk riktigt. Då menar jag inte ekonomi utan att vi hushåller med den mark vi har.

Jag förstår att det kan kännas konstigt att ha ett bostadsrätts område direkt intill sin nybyggda villa. Men jag är övertygad om att det är bra. Dels för att bygga bort segregationen, dels för att hushålla mer med samhällets resursers. Du är välkommen att kontakta mig om du vill framföra något mer i frågan. Min mail samt telefonnummer finns på kommunens hemsida.

Gustav Edvinssons (S)
Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

Politisk kommentator
Gäst
Politisk kommentator
12 april, 2021 01:31

Det går inte att bygga bort segregation genom att blanda bostadformer på fel ställe. Segregationen i stan uppstår pga att AB Bostäder har för stor inverkan på hyresmarknaden. För att kunna få en nyare och större lägenhet krävs flera år i deras kösystem. De nya lägenheterna blir aldrig aktuella för de som vill ur den segregation som de blivit en del av om de inte har en bra inkomst.