Gå direkt till Nyheten (Här är regionens råd till skolorna)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 14 juni 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Här är regionens råd till skolorna

Publicerad onsdag, 31 mars 2021, 12:29 av - Inskickat material

I Västra Götaland råder fortsatta regionala rekommendationer i skolan för att hindra smittspridningen av covid-19. De regionala gäller trots att de nationella rekommendationerna tas bort. Rekommendationerna gäller till 18 april men kan komma att förlängas.
Det meddelas skriftligt i dag.

– Vi bedömer det som olämpligt att öka närundervisningen i Västra Götaland samtidigt som vi ser en påtaglig uppgång av antalet covidpositiva fall, en uppgång som också märks i yngre åldrar, säger Peter Nolskog, biträdande smittskyddsläkare, Västra Götalandsregionen.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att de nationella rekommendationerna för skolan upphör den 1 april. Men regionernas smittskyddsläkare har fortfarande möjlighet att utfärda regionala rekommendationer. I Västra Götaland är smittspridningen så pass hög att de regionala kvarstår.

För skolan innebär det:
* Gymnasieskolor rekommenderas att undervisa varje elev på plats i skolan minst 20 procent av den schemalagda tiden. Högst en tredjedel av skolans elever bör vara på plats samtidigt.
* För högstadium rekommenderas att undervisningen bedrivs utan risk för trängsel.
* För låg- och mellanstadium är det viktigt att i möjligaste mån bedriva undervisningen klassvis utan att blanda olika grupper av elever.

Varför ser råden olika ut för olika skolnivåer?
– Pandemin har olika förlopp i olika åldrar men varierar också från kommun till kommun och mellan olika skolor och klasser. Därför har vi valt att försöka vara flexibla, säger Peter Nolskog.

Hur skulle du beskriva smittspridningen i skolorna i Västra Götaland just nu? I vilka åldrar ser du störst risker?
– Risken verkar fortsatt öka med ökad ålder, det vill säga att en sextonårig högstadieelev kan vara mer smittsam än en sexåring i förskoleklass.

Smittskydd Västra Götaland ser också att fler blir positiva i yngre åldrar än tidigare och en delförklaring till detta är troligen att provtagningen ökat markant också bland barn. Men att det också finns fler barn än tidigare med symtom som blir positiva, även om symtomen oftast är lindriga.

– Skolorna är inte vara byggda för att kunna hålla distans, åtminstone inte i klassrumssituationen, där ett avstånd på 1,5-2 meter mycket sällan är möjligt av utrymmesskäl, säger Peter Nolskog.

–  Lärare har dock ofta smittats av andra vuxna och ofta på skolan, så här finns fortfarande mycket att göra för att minska riskerna.

___________________
Text: Anders Sandahl och Andreas Kron