Gå direkt till Nyheten (Diana Svensk omvald som ordförande i Arbetarkommunen)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 08 februari 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Diana Svensk omvald som ordförande i Arbetarkommunen

Publicerad tisdag, 23 mars 2021, 18:42 av Redaktionen

Lidköpings Socialdemokratiska Arbetarekommun har haft sitt årsmöte med ett 30-tal digitalt närvarande samt några få rent fysiskt. Fem personer som haft långaförtroendeuppdrag hedrades med Tage Erlanders Hedersmedalj.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes. Verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättelsen och revisorernas berättelse upplästes och godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gånga året.

Styrelse för 2021 utsågs:
Ordförande Diana Svensk,
kassör Daniel Arthursson,
sekreterare Betty-Ann Weiler.
Övriga ledamöter och ersättare är Bror Hedlund, Kajsa Ezelius, Lena Blomgren, Sofia Hellberg, Rolf Andersson, Camilla Lundgren, Paolo Johansson, Fedja Filipovic och Lars Lundberg.

Under årsmötet utdelades och uppvaktades fem förtroendevalda med Tage Erlanders Hedersmedalj för förtjänstfullt arbete i minst 30 år inom partiet på kommunfullmäktigenivå, nämndledamotsnivå, regionsuppdragsnivå samt riksdagsuppdrag.
Roland Larsson,
Lena Blomgren.
Lisebritt Karlsson deltog digitalt och kommer få sina medaljer senare.


På plats fanns
Göran Kjörk och Martin Stenholm
som fick motta medaljen ur ordförandes hand och ett varmt uppskattande riktades till alla medaljörer för deras outtröttliga arbete med att föra ut och representera socialdemokratins politik och värderingar.

Ordförande avslutade mötet med en förhoppning och önskan att pandemin tar slut och att vi får vara friska och snart kan träffas fysiskt.

/Pia Ehn verksamhetsassistent