Gå direkt till Nyheten (Moderater kräver kommunledningens svar om friskola i Lidköping)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 juli 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Moderater kräver kommunledningens svar om friskola i Lidköping

Publicerad söndag, 21 mars 2021, 14:50 av Insändare

– Vi konstaterar att olika parter i Lidköpings kommun nu tycks använda sig av alla till buds stående medel för att stoppa etablering av en ny friskola i Lidköping.
Det skriver tre moderater i ett öppet brev till kommunens ledning.

Öppet brev kring ny friskoleetablering i Lidköping till:
Kommundirektören Ulrika S-F
Kommunalrådet Frida N
Kommunstyrelsens ordförande Jonas S

Vi har tagit del av beslutsunderlaget till barn- och skolnämnden om Raoul Wallenbergskolans vilja att etablera en ny 7-9 skola i Lidköping. Utifrån det kan vi konstatera att olika parter i Lidköpings kommun nu tycks använda sig av alla till buds stående medel för att stoppa denna etablering.

Det kanske mest allvarliga är tjänsteskrivelsen, där det med tydlighet framgår att man inte vill lyfta en enda positiv aspekt av en ny skoletablering av ett välrenommerat skolföretag. På fyra A4-sidor text har förvaltningen inte kunnat presentera en enda positiv synpunkt. Vi menar att i en konsekvensbeskrivning värd namnet, så ska både positivt och negativt lyftas fram, så att alla har möjlighet att ta ett ställningstagande utifrån ett sakligt underlag. Att från en kommunal förvaltning endast framföra negativa åsikter känns inte seriöst.

Vidare finner vi det mycket märkligt att tjänsteskrivelsen inför barn- och skolnämndens arbetsutskotts sammanträde den 23 mars enbart är tillgänglig för arbetsutskottets ledamöter. Vi menar att invånare och media ska kunna ta del av detta innan beslut. Metoden att inte tillåta insyn i frågor av stor politisk vikt är tyvärr allt för vanlig i Lidköping. Moderaterna har på både möte med kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen begärt att vi tillsammans ska träffa Raoul Wallenbergskolans ledning för att från kommunens sida ha en dialog kring en etablering i kommunen. Vår förvåning är stor över att detta konsekvent har avslagits av den politiska majoriteten. Vi kan bara anta att det har samband med att kommunstyrelsens ordförande samt ordföranden i barn- och skolnämnden har haft egna, hemliga möten med Raoul Wallenbergskolan – någon information om detta har inte getts men det framgår av skolans ansökan. Vad Lidköpings kommun framfört för åsikt vid dessa möten vet tyvärr bara de som varit med. Övriga sju partier i kommunen verkar ha hållits utanför.

I tjänsteskrivelsen framförs åsikten att en etablering av Raoul Wallenbergskolan skulle innebära ekonomiska konsekvenser för kommunen. Men Lidköping har sedan länge ett system med elevpeng där en viss summa knyts till eleven. Oavsett om det är en kommunal skola eller en privat som eleven väljer att gå på följer skolpengen med eleven.

Parallellt med denna process pågår i Lidköpings kommun en planering för att bygga ut kommunens tre 7-9 skolor. Servicenämndens arbete kring en utbyggnad handlar om att skapa upp till 100 nya platser per skola. Av detta märks inte ett spår i barn- och skolförvaltningens förslag till yttrande – tvärtom hävdar förvaltningen att inga nya platser behövs då gruppen elever i den ålder det gäller påstås knappt öka alls de kommande åren. Tjänsteskrivelsen bortser helt ifrån den av kommunfullmäktige beslutade barn- och elevplanen, där just behovet av många fler elevplatser i 7-9 skolor beskrivs. Det är minst sagt anmärkningsvärt.

Vi utgår ifrån att alla mottagare av detta brev agerar utifrån sina respektive roller och bidrar till att kommunens yttrande till Skolinspektionen arbetas om på ett sätt som ger en mer heltäckande konsekvensbeskrivning. Ett normalt förhållningssätt för kommunen är sakliga underlag samt öppenhet och transparens för att vi i god demokratisk anda ska kunna ta beslut detta ärende.

Lidköping 21 mars 2021
Kristina Classon (M), 2:e v ordf. i barn- och skolnämnden Barn och skola
Christian Poucette (M), gruppledare
Rasmus Möller (M), oppositionsråd

 

9 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Per
Gäst
Per
21 mars, 2021 03:42

Som sagt… Sossarna kör sitt eget race i den så kallade politiska majoritet man bildat. Att Frida Nilsson (C) accepterar att C ständigt blir överkörd av Sosseriet tyder på ett väldigt klent ledarskap. En röst på C har ju visat sig vara en röst på Sossarna!!

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
21 mars, 2021 04:28

Ni kräver svar, men ni svarar aldrig på något själva!

Alfred
Gäst
Alfred
21 mars, 2021 05:10

På tal o Centern och ledarskap så kan man bara hoppas på att de som faktiskt är borgeliga och röstade på C senast tar sig en funderare på varför deras företrädare sitter där de gör, är det främst för egen monetär vinning? Eller vilka frågor förutom trams som bad i lidan har de visat genuint engagemang för? De har all möjlighet att sätta hårt mot hårt och driva S och kommunen framför sig, men nyttjar de den möjligheten eller är det helt enkelt så att man är mer intresserad av att sitta i baksätet?

Watchingeye
Gäst
Watchingeye
21 mars, 2021 05:22

Så många fina ord ni kan skriva kring detta ämne. Tydligt och klart var ni står i frågan.
När ämnar (M) behaga svar på frågan kring sjukhuset?
Några ord borde väl finnas kvar att ödsla på det klargörandet också?

Rune Andersson
Gäst
Rune Andersson
21 mars, 2021 07:34

Vore det inte bättre att moderaterna koncentrerade sig på vårat akut-
sjukhus istället och försökte ändra inställning hos Regionens ordförande Johny Magnusson som är drivande i att ta bort akuten
genom sina tentakler i regionsstyrelsen

Lasse i Berget
Gäst
21 mars, 2021 09:49

Å´ högerns marknadsfundamentalister använder uppenbarligen alla till buds stående medel, i sin iver att privatisera våra gemensamma kommunala verksamheter. Här ska tjänas vinster på våra skattepengar! Det måste enligt dessa moderater tvingas fram några positiva skrivningar. Oavsett ! De senaste årens högst berättigade debatt kring privatiseringarnas effekter på skolan förträngs av samma marknadsfundamentalistiska skäl.
Likadant inom vård o omsorgsområdet; Privatisera, Privatisera! Allt under den taktiska manövern; ”Ja men vi vill ju bara utreda!” Jo, tjena!
Moderaternas faiblesse för system som kan omvandla skattemedel till privata vinster, ger konsekvent syn för sägen och den gamla, men högst relevanta devisen: ”Intresset ljuger inte”.
Läser nu med en allt större frustration, om utvecklingen kring nätläkarbolagens åderlåtning av sjukvårdens resurser. Nu senast debatten kring företaget KRY. Ivrigt påhejade från ledande moderathåll.

Jurist? Javisst!
Gäst
Jurist? Javisst!
22 mars, 2021 12:49

Och helt plötsligt handlar kommentarerna om något helt annat än sakfrågan. Talande.

Wachingeye
Gäst
Wachingeye
23 mars, 2021 10:15

Jurist: Du har ju rätt i sak, men som du själv kan notera håller sig politikerna borta från de reaktioner deras presumtiva väljare ger.
Med ett uns av kurage, tar man samtalet med sina invånare.
Kurage… En egenskap man ju faktiskt inte kan köpa för pengar.

Pelle Pilsner
Gäst
Pelle Pilsner
24 mars, 2021 07:42

Kommunalvalet är ej så förfärligt långt borta så tack ”M” för att ni klargör vad ni anser vara viktigt.
Det gör det så mycket enklare att veta hur jag ska, eller inte ska rösta när det väl är dags :)