Gå direkt till Nyheten (Debatt: Missriktat hyresstöd skjuter över målet)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 juli 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Missriktat hyresstöd skjuter över målet

Publicerad fredag, 05 mars 2021, 11:21 av Redaktionen

Det är Alma Ohlin vid organisationen Fastighetsägarna i Skaraborg som skriver att risken för att hyresrabatten under pandemin blir ett fiasko.

Coronapandemin har varit ett stålbad för stora delar av handeln, restaurangnäringen samt hotellbranschen. Det är därför mycket angeläget att företag som går på knäna och kämpar för sin överlevnad får ekonomiskt stöd.  Den 25/2 beslutade riskdagen att införa ett nytt hyresrabattstöd för företagare för första kvartalet 2021. Tyvärr är stödet bristfälligt utformat. Risken är uppenbar att hyresrabatten även denna gång blir ett fiasko.

Problemet är stödets märkliga upplägg. Liksom det tillfälliga hyresrabattstödet andra kvartalet 2020 lägger regeringen ansvaret på fastighetsägaren att avgöra huruvida en lokalhyresgäst är berättigad till statligt stöd eller inte. Samtidigt ska fastighetsägaren stå för halva rabatten och därefter retroaktivt ansöka om stödet, vilket innebär en omfattande administration.

Fastighetsföretagen har under pandemin stöttat sina lokalhyresgäster på en mängd olika sätt. Våra medlemsföretag har gett anstånd med hyresinbetalning, gått över till månadsinbetalning i stället för kvartalsinbetalning samt gett rena hyresrabatter.

Inom ramen för hyresstödet 2020 gav fastighetsföretagen totalt 1,7 miljarder kronor i rabatter. I en nyligen utförd enkätundersökning utförd av Fastighetsägarna GFR uppgav ett 40 tal medlemmar i Skaraborg att de på olika sätt stöttat sina lokalhyresgäster med cirka 11 miljoner kronor utöver det statliga hyresstödet. Den faktiska summan är troligen betydligt högre. Ingen annan bransch har ålagts och tagit ett motsvarande ansvar. I längden är det inte rimligt privata företag förväntas axla en roll som vanligtvis tillkommer staten.

Det tillfälliga hyresstödet 2020 fick kritik från både fastighetsägare och hyresgäster. De mest uppenbara bristerna var att fastighetsägare förväntades agera myndighet och själva finansiera det statliga stödet i samma omfattning som staten, att stödet skapade orimliga förväntningar hos hyresgästerna om att alla företag skulle få hyresrabattstöd samt att utformningen av stödet skapade onödig konflikt och administration för fastighetsägare och lokalhyresgäster.

Trots detta har nu riskdagen beslutat om ett nytt hyresrabattstöd med i stort sett samma upplägg. Stödet ska godkännas av EU-kommissionen innan en förordning utarbetas, vilken väntas vara på plats i mitten av mars, då majoriteten av lokalhyresgästerna redan betalat hyran för första kvartalet.

I stället för ytterligare en runda av det misslyckade hyresrabattsystemet borde regeringen avsätta pengar i direktstöd till krisande företag. Där skulle de göra avsevärt större nytta. Ingen borde acceptera en ordning där staten pressar en bransch att fungera som både myndighet och finansiär av ett statligt stöd. I längden gör det alla till förlorare.

Alma Ohlin
Ansvarig Näringspolitik
Fastighetsägarna Skaraborg