Gå direkt till Nyheten (Lång debatt i fullmäktige: Kan gamla reningsverket vara användbart?)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 06 mars 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Lång debatt i fullmäktige: Kan gamla reningsverket vara användbart?

Publicerad måndag, 22 februari 2021, 20:34 av Björn Smitterberg

Sedan 2017 har det stått klart att Lidköpings kommun har en vilja att bygga ett nytt reningsverk vid Ängen i Lidköpings södra delar. Men nu vill en samlad opposition att det ska utredas huruvida det gamla reningsverket kan byggas om.

En bakgrund är att kostnaderna för det nya reningsverket och dess ledningar har stigit och närmar sig 900 miljoner kronor.

I kväll skulle beslut fattas om hur beslutsgången ska vara, då det under förra året konstaterades att det fanns nya  informationer – och kostnader – som inte var kända för politiker. Detta kom att utökas till att handla om vad som skulle kunna göras för att behålla det gamla i stället, och bygga om det. Det som föreslogs var inte att stoppa projektet på Ängen, utan att utreda möjligheterna med Framnäsverket också.

– För att vi ska få bättre beslutsunderlag, framhöll oppositionen flera gånger.

– Vi har redan bestämt att reningsverket ska byggas på Ängen – en utredning nu blir onödig, var vad majoritetspartierna förslog.

– Vi ska inte göra avkall på miljökrav, och vi ska fortsätta projektet på Ängen, sa Liberalen Pär Johnson. Men med en utredning om möjligheterna med Framnäsverket skulle förbättra beslutsunderlaget och kanske ge en alternativ möjlighet för oss.

I debatten deltog Marianne Bonnevier, Mp, Kenneth Lundell, S, Henrik Gallus, L, Tomas Persson, Sd, Rasmus Möller, M, Pär Johnson, L, Stefn Gustafsson Kd, Jonas Sundström, S, och Roberth Andersson, Sd.

Oppositionen begärde genom moderaten Rasmus Möller redan från början i debatten att han skulle begära votering om återremiss. Votering i det digitala system som kommunfullmäktige använder är  ingen enkel sak. Det kan nämnas att uppropet av 51 ledamöter pågick i en halvtimme, och ändå kom inte alla med…

Så krångligt blev det att mötet fick pausas 20 minuter för att starta om datorprogrammet. Att följa webbsändningen har inte fungerat.

Så per telefon får Lidköpingsnytt till slut veta att beslutsprocessen för nytt reningsverk återremitterades för att  kompletteras med uppgifter om Framnäsverkets möjligheter och kostnader.

2 kommentarer på “Lång debatt i fullmäktige: Kan gamla reningsverket vara användbart?”

  1. Svenne skriver:

    Äntligen något förnuftigt beslut angående reningsverket. Vänd på alla stenar och gör det vettigaste

  2. Johan skriver:

    Varför inte bygga ett nytt i östra hamnen vid värmeverket?
    Inte mycket extra rördragning flera km samt eventuella synergieffekter med värmeverket tex slamhantering, lukthantering och transporter och logistik mm.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *