Gå direkt till Nyheten (Här är kvällens ärenden på kommunfullmäktige)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 06 mars 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Här är kvällens ärenden på kommunfullmäktige

Publicerad måndag, 22 februari 2021, 17:14 av Björn Smitterberg

Det här är kvällens föredragningslista när kommunfullmäktige sammanträder i kväll. Mötet blir digitalt.

1 Upprop
2 Val av justerare Förslag: Thomas Karlsson (C) och Christina Åkerman (M)
3 Godkännande av dagordning
4 Allmänhetens frågestund 2021 KS 2021/63
5 Interpellation ställd av Claes-Göran Borg (V) rörande personalkontinuiteten inom äldreomsorgen KS 2021/114
6 Begäran om återtagande av delegation om detaljtaxan för Lidköpings Bredband KS 2020/447
7 Beslutsprocess för genomförande av investering i nytt avloppsreningsverk KS 2020/457
8 Kommungemensam värdegrund KS 2019/441
9 Förslag att införa avgift för boendestöd inom Social Välfärd KS 2020/451
10 Inriktningsbeslut samt tilläggsanslag badhus Framnäs KS 2020/395
11 Reviderad bolagsordning för Fastbit AB KS 2020/408
12 Ändrade ägarförhållanden i Fastbit AB KS 2020/408
13 Åtgärder riktade till närings- och föreningslivet med anledning av Coronapandemin, år 2021 KS 2020/174
14 Anmälning av uppföljning av fattade beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige åren 2010 till och med 2020 KS 2020/417
15 Resultat politikerenkät KS 2021/19
16 Svar på motion (M) och (L) Inför valfrihet även i Lidköping KS 2019/420
17 Svar på motion (V) om att planera för sammanhållna gångstråk och promenadrundor KS 2020/274
18 Entledigande och fyllnadsval 2021 KS 2021/56
19 Nominering av ledamot till Vänersamarbetet ekonomisk förening KS 2018/512
20 Val av huvudman till Sparbanksstiftelsen KS 2018/546
21 Val av nämndeman till Skaraborgs tingsrätt KS 2019/178
22 Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 22 februari 2021 KS 2021/25
23 Redovisning av besvarade medborgarförslag 22 februari 2021 KS 2021/27
24 Anmälningar KF 22 februari 2021 KS 2021/30
25 Övrigt

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *